ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.10 Статева система

4.10.3 Особливості будови статевої системи птахів

Статеві органи самця птахів в своїй основі подібні до статевих органів ссавців. Однак, у птахів від білкової оболонки в товщу сім’яника відходять ледве помітні септи, які супроводжують судини, середньостіння не розвинене. Звивисті сім'яні канальці не закінчуються сліпо, а анастомозують між собою і утворюють єдину сітку. Придаток сім'яника слабо розвинений, у ньому на відміну від ссавців, сперматозоїди не дозрівають.

Сім'явиносна протока відкривається статевими сосочками в уродеум клоаки. В краніальній третині вона часто має бокові відгалуження, які тягнуться паралельно уродеуму клоаки і закінчуються сліпо або знову впадають у сім'явиносну протоку. Відгалуження сім'явиносної протоки вважають резервуаром для сперм.

Статева система самок. До її складу належить яєчник та яйцепровід. У ембріогенезі формуються два яєчники та два яйцепроводи, після чого органи правого боку редукуються. Зовні яєчник покритий одношаровим епітелієм, що знаходиться на тонкій сполучнотканинній основі, яка утворює білкову оболонку. У статевонезрілих самок яєчник має форму видовженої пластинки, його поверхня містить щілиноподібні поглиблення; у міру статевої зрілості фолікули збільшуються у розмірі і виступають на поверхні яєчника.

У статевозрілих самок яєчник набуває гроноподібної форми за рахунок різного розміру фолікулів. Вони становлять значну частину кіркової речовини, яка переходить у мозкову. Основою кіркової речовини є пухка сполучна тканина. За допомогою стебельця фолікули кріпляться до строми яєчника, останні містять пучки міоцитів. Стінка фолікула утворена епітеліальною та сполучною тканинами і ускладнюється в зв'язку з його ростом. У малих фолікулів первинні овоцити оточені одношаровим плоским епітелієм, в міру росту фолікула епітелій стає кубічним, потім високопризматичним. В дозріваючих фолікулах епітелій набуває псевдобагаторядності, тому його називають гранульозним. Від сполучної тканини, що оточує фолікул, клітини гранульозного епіте

лію відокремлюються базальною мембраною, поряд з якою знаходиться сполучнотканинне утворення, назване текою. Фолікули, що дозрівають, досягають 3-4 см у діаметрі, не мають порожнини, містять овоцит.

Рис. 179. Гістологічна будова яєчника (A-мале збільшення, Б — велике збільшення):

1-кіркова зона; 2-мозкова зона; 3-первинні фолікули; 4-ростучі фолікули;

5-ооцит; 6-фолікулярні клітини; 7-інтерстиціальні клітини; 8-судина.

Під час овуляції стінка фолікула розвивається у, так званій, стигмі, де немає великих судин. Жовте тіло не утворюється. У птахів спостерігаються атретичні фолікули, їх появу розглядають як нормальне явище, однак, при недотриманні вимог утримання, годівлі та водопостачання самок атрезія фолікулів набуває значної інтенсивності (рис. 180).

В сполучній тканині мозкової речовини знаходяться магістральні кровоносні судини — розгалуження яєчникової артерії та нервові волокна, які у воротах яєчника утворюють нервове сплетення. Судини та нерви із мозкової речовини разом з сполучною тканиною продовжуються у кіркову. В стінці фолікула судини формують густе мікро- циркуляторне русло. Сполучна тканина мозкової речовини містить інтерстиціальні клітини та лакуни, обмежені одношаровим епітелієм, а в ділянці теки є лютеальні клітини, які продукують естрогени.

Будова статевих органів самки залежить від віку та статевих циклів.

Яйцепровід. У ньому запліднюється яйцеклітина, починає дроблення, формуються третинні оболонки, депонуються сперматозоїди. У яйцепроводі розрізняють лійку, білковий відділ, перешийок, матку, піхву. На усьому протязі стінка яйцепроводу утворена слизовою, м’язовою та серозною оболонками. Слизова оболонка утворює поздовжні складки.

Вона покрита одношаровим призматичним епітелієм, серед його клітин розрізняють війчасті та келихоподібні. Останні продукують слиз. Співвідношення цих клітин, залежно від статевого циклу, змінюється. Основна пластинка утворена пухкою сполучною тканиною. Пухка сполучна тканина основної пластинки містить поодинокі лімфоцити або їх конгломерати у вигляді лімфоїдних вузликів, плазмоцити та тканинні базофіли. До складу основної пластинки входять залозисті утворення, кожний відділ яких має свої особливості в будові. Так, у лійковій частині є прості трубчасті залози, в білковому відділенні — щільно розміщені залози, кінцеві від діли яких побудовані з призматичного епітелію. Вони продукують білковий секрет. В перешийковій частині слизова оболонка має рідко розміщені кінцеві відділи залоз. У матковій частині слизова оболонка утворює листоподібні складки, із вторинними складками. Залози маткової частини трубчасті розгалужені. На межі з піхвою розміщене матково-піхвове з’єднання, що має вигляд сфінктера, каудально від останнього знаходяться матково-нагромаджувальні залози. За формою вони прості трубчасті утворення, у яких зберігаються сперматозоїди. Ці залози добре розвинені у індичок, менше у гусинь.

Рис. 180. Яєчник курки:

1-незрілий фолікул; 2-кровоносна судина; 3-сполучна тканина; 4-ніжка фолікула; 5-гермінативний епітелій яєчника; 6-ядро; 7-білий жовток; 8-жовтий жовток; 9-жовткова оболонка; 10-радіальна зона; 11-зерниста; 12-сполучнотканинна оболонка фолікула.

Піхва являє собою трубку з добре розвиненими м'язами. Відкривається вона в проктодеум клоаки. На протязі яйцепроводу змінюється і товщина м'язової оболонки, яка в каудальному напрямку помітно потовщується.