ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.9 Органи сечовиділення

До цих органів належать нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник (сечовипускальний канал).

Нирки постійно утворюють сечу, чим забезпечують виділення із організму продуктів білкового обміну, регулюють водно-сольовий обмін між кров'ю і тканинами, підтримують кислотно-лужний стан крові, виконують ендокринну функцію.

Сечоводи, сечовий міхур і сечівник виконують сечовивідну функцію.

Розвиток сечових органів. У птахів і ссавців у процесі ембріогенезу послідовно з'являються пронефрос, мезонефрос і метанефрос, що відображають основні етапи еволюційного розвитку видільної системи. Найбільш примітивним типом нирки є пронефрос, що функціонує як екскреторний орган у нижчих риб. У вищих риб і амфібій пронефрос дегенерує і його функцію бере на себе мезонефрос — первинна нирка, розміщена більш каудально. У птахів і ссавців позаду мезонефроса розвивається третій тип органа виділення — метанефрос, або постійна нирка. Пронефрос розвивається з передніх 8-10 сегментних ніжок, які поєднують у зародка вентральну мезодерму з сомітами. Як орган сечовиділення у зародків птахів і ссавців пронефрос не функціонує.

Первинна нирка (вольфове тіло) виникає на зміну пронефросу ще до її дегенерації. Розвивається вона також із сліпих трубок, розміщених у грудній і поперековій частинах тіла. Кількість їх у каудальному напрямку збільшується. Сечові канальці тут також мають лійки, крім того, стінки канальців утворюють капсули, в які вростають судинні клубочки. Протока пронефроса, після того, як у неї відкриваються канальці первинної нирки, стає протокою останньої і називається мезонефральною (вольфовою) протокою. У птахів і ссавців первинна нирка функціонує лише в ембріональний період.

Постійна нирка — метанефрос утворюється з двох зачатків. Мезонефральна протока дає початок сечівникам, нирковій чашечці та нирковій мисці, сосочковим канальцям і збірним трубкам. Із нефрогенної тканини розвиваються ниркові канальці. На одному їх кінці утворюються капсули, вони охоплюють судинні клубочки, другим кінцем з'єднуються із збірними трубками.