ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.5 Ендокринна система (ендокринні залози)

4.5.3. Дисоційована ендокринна система

Розрізняють dea види клітинних елементів дисоційованої ендокринної системи. Клітини, що є похідними нейробластів нервового гребеня, які зберігають здатність утворювати нейроаміни, поєднуючи її з продукцією олігопептидних гормонів. Клітини цієї групи об'єднують у групу APUD-клітини (англ: Amine Precursors Uptake and Decarbaxylation), якій в українській транскрипції відповідає абревіатура ПОДПА (поглинання та декарбоксилювання попередників амінів).

Нейроендокринні клітини групи ПОДПА зустрічаються у головному мозку та інших органах, як ендокринних, так і неендокринних.