ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.4 Органи гемопоезу та імунологічного захисту

4.4.7 Лімфатичні фолікули пухкої сполучної тканини

Такі антигени, як пилок, віруси чи бактерії, можуть потрапляти в організм через слизові оболонки дихальної, травної, сечостатевої систем.

Невеликі скупчення ретикулярної тканини, які здатні до лімфоїдного кровотворення, розміщуються під епітеліальною вистилкою слизової оболонки цих систем у вигляді лімфатичних фолікулів (підепітеліальних лімфатичних вузликів) (рис. 116).

Рис. 116. Піднебінні мигдалики:

а-ямки мигдаликів: б-епітелій; в-ретикулярна тканина: г-лімфатичні фолікули;

д-пухка сполучна тканина; е-залози; є-пучки м'язових волокон.

Лімфоцити, які в них розміщуються, проникають не лише в сполучну тканину, айв епітелій і через нього навіть в порожнину органа, де виконують фагоцитарну функцію.

Значні агрегати лімфоїдних фолікулів знаходяться у слизовій оболонці ротоносоглотки, утворюючи мигдалики, а разом утворюють глоткове лімфоїдне кільце. В основі мигдалика лежить складка слизової оболонки. Епітелій у власній пластинці формує крипти. Навколо крипт розташовуються скупчення лімфоцитів — лімфатичні вузлики із світлими центрами.

У просвіті крипт локалізуються злущені епітеліоцити, лімфоцити, що мігрували з фолікулів, а також сторонні частинки, мікроби та віруси. Лімфоепітеліальне глоткове кільце здатне їх знезаражувати.

В слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту лімфоїдна тканина утворює пейєрові бляшки, які частіше зустрічаються у сліпій і ободовій кишках. Лімфатичні фолікули слизових оболонок мають таку ж будову, як і лімфатичні вузли, але в них відсутня капсула. Світлі (реактивні) центри є місцями проліферації і утворення макрофагів та плазматичних клітин, здатних до фагоцитозу. У функціональному відношенні підепітеліальні лімфатичні вузлики шлунково-кишкового тракту є місцем опосередкованої імунологічної реакції Т- і В-лімфоцитів, зв'язаних з проникненням антигенів з боку порожнин відповідних відділів шлунково-кишкового тракту.

Плазматичні клітини світлого центру фолікула виробляють антитіла і морфологічно відрізняються від інших клітин інтенсивно розвиненою цитоплазматичною сіткою і рибосомами. В лімфатичних фолікулах відбуваються і дегенеративні процеси новоутворених клітин, які фагоцитуються клітинами лімфоїдної природи і утилізуються для утворення нових клітинних елементів.