ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.4 Органи гемопоезу та імунологічного захисту

4.4.1 Кістковий мозок

Кістковий мозок розміщений у губчастій субстанції плоских кісток (ребрах, кістках черепа, таза, грудної кістки), а також в губчастій речовині хребців та епіфізах трубчастих кісток. Розрізняють червоний та жовтий кістковий мозок. Розвивається кістковий мозок з мезенхімі одночасно з генезом кістки. З мезенхімних елементів диференціюються фібробласти і стовбурові кровотворні клітини. Із останніх формуються клітини крові, а із фібробластів - ретикулярно-тканинний синцитій кісткового мозку.

Гістогенез червоного кісткового мозку у тварин починається в ранній період ембріогенезу, під час розвитку хрящового скелету. З 7-недільного періоду розвитку зародка, у хрящовому скелеті кінцівок в області діафіза з'являється порожнина, в якій розвивається спочатку кістковий мозок, до складу якого входять остеобласти, остеокласти та ретикулярні клітини.

Навколо судин мікроциркулярного русла проходить посилений гістогенез гемопоетичних клітин, що входять до складу мієлоїдної тканини. До народження всі кісткові порожнини заповнені червоним кістковим мозком.

Червоний кістковий мозок є центральним органом кровотворення. В ньому міститься самопідтримуюча популяція стовбурових клітин, а також утворюються еритроцити, зернисті лейкоцити, моноцити, В-лімфоцити (у ссавців) та кров’яні пластинки. Остовом кісткового мозку є анастомозуючі між собою сполучнотканинні перекладини, що відходять від ендоосту, в проміжках між ними розміщується ретикулярна тканина, пронизана безліччю судин мікроциркулярного русла.

Серед них найважливіше значення мають синусоїдні капіляри, які забезпечують вибіркову міграцію зрілих формених елементів крові в судинне русло. Синусоїди мають широкий діаметр просвіту і численні пори в стінці. В ендотеліальній вистилці цих капілярів і серед ретикулярних клітин знаходяться макрофаги.

У дорослих ссавців червоний кістковий мозок характеризується поліморфним клітинним складом, який змінюється при різних фізіологічних і патологічних станах організму. У вічках ретикулярної строми і біля синусів виділяються групи дозріваючих і зрілих вільних гемопоетичних елементів, що належать, переважно, до трьох систем клітинного оновлення — еритропоетичної, гранулопоетичної та мега- каріоцитарно-тромбопоетичної. Серед них зустрічаються характерні скупчення клітин еритроцитарного ряду (еритробласти, базофільні, поліхроматофільні та оксифільні нормоцити), навколо макрофага — еритробластичні острівці. Центральний макрофаг такого острівця переносить акумульоване залізо до еритроцитів, що розвиваються, поглинає ядра нормоцитів і фагоцитує старіючі і загиблі еритроцити]

Клітини гранулоцитарного ряду (нейтрофільні, еозинофільні, базофільні, промієлоцити, мієлоцити, та метамієлоцити) також розміщуються острівцями, але не зв'язані макрофагамй. їх легко ідентифікувати за характерною специфічною зернистістю цитоплазми. Кістково-мозковий резервгранулоцитів у 5-10 разів перевищує їх кількість у периферійній крові.

Серед клітин мієлоїдної тканини своїми гігантськими розмірами, багаточасточковим ядром та нерівними контурами виділяються мегакаріоцити та мегакаргобласти. Вони, як правило, розміщуються у контакті зі стінкою синуса, що забезпечує надходження кров'яних пластинок безпосередньо в кров’яне русло. Важче виявляти групи кістково-мозкових лімфоцитів (В-лімфоцитів, нульових лімфоцитів), а також лімфоцитоподібні стовбурові клітини та напівстовбурові попередники клітин, що розвиваються, а також моноцити.

Відносна кількість у червоному кістковому мозку дозріваючих і зрілих клітинних елементів кожного із джерел кровотворення є важливим показником гемопоезу. В звичайних фізіологічних умовах із кісткового мозку в судинну систему потрапляють лише зрілі еритроцити та лейкоцити, а також незначна кількість стовбурових попередників, здатних переселятися в інші органи (тимус, фабрицієва сумка).

Поява незрілих клітин (нормоцитів, мієлоцитів) в циркулюючій периферійній крові є показником патологічного стану При деяких фізіологічних станах організму ендотелій синусоїдів видозмінюється, клітини стають рухливими (макрофагами) і виконують захисну функцію. 10% від постійного складу червоного кісткового мозку становлять ліпоцити, що містять нейтральні жири, до складу яких входить олеїнова кислота, навіть при голодуванні у них не зникають жирові включення.

Без будь-якої межі червоний кістковий мозок переходить у жовтий, який складається із жирової тканини. При великих крововтратах, отруєннях жовтий кістковий мозок заміщується червоним.

Оскільки клітини червоного кісткового мозку різноманітніші, ніж формені елементи крові, кількісні співвідношення різних їх форм точніше відображають стан організму, ніж розгорнута гемограма периферійної крові. Тому, в клінічній практиці для підтвердження діагнозу, використовують пунктати кісткового мозку із грудної кістки, маклока.