ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.4 Органи гемопоезу та імунологічного захисту

В системі органів гемопоезу (кровотворення) та імунологічного захисту розрізняють центральні та периферійні.

До центральних органів відносять червоний кістковий мозок, ти- мус, а у птахів також клоакальну (фабрицієву) сумку. Під час ембріогенезу ці органи заселяються поліпотентними стовбуровими кровотворними клітинами, які здатні до самопідтримки протягом усього життя організму. Із цих клітин в червоному кістковому мозку утворюються еритроцити, гранулоцити, моноцити та кров’яні пластинки. В умовах специфічного мікрооточення, яке створюється відповідними клітинами строми та макрофагами, в центральних органах відбувається анти- генонезалежний розвиток різноманітних клітин-попередників і утворення імунокомпетентних Т- і В-лімфоцитів, які надходять в кров'яне русло, заселяючи певні зони в периферійних органах кровотворення.

Периферійними органами гемопоезу є лімфатичні вузли, селезінка, а також лімфоїдні утворення стінки шлунково-кишкового тракту, а у птахів — шкіри та легень.

В лімфоїдній тканині і утвореннях цих органів відбувається залежний від антигенів процес проліферації Т- і В-лімфоцитів і перетворення їх в ефекторні клітини, які забезпечують різні реакції клітинного та гуморального імунітету. Таким чином, лімфоїдна тканина периферійних органів кровотворення, завдяки безперервному в ній процесу проліферації, міграції і рециркуляції лімфоцитів, незважаючи на топографічну роз'єднаність, утворює єдину захисну систему організму.

Загальною морфологічною ознакою всіх органів гемопоезу є наявність у них ретикулярної тканини мезенхімного походження (червоний кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли, лімфоїдна тканина

слизових оболонок), а для тимуса та фабрицієвої сумки - птахів сітки багатовідросткових епітеліальних клітин.

У ретикулоепітеліальній чи ретикулярній стромі клітини разом з макрофагами утворюють в органах гемопоезу специфічне мікросередовище, в якому створюються оптимальні умови для забезпечення взаємного контакту різноманітних клітин при їх функціонуванні, а також для проліферації, дозрівання та деструкції клітин.

Особлива система синусоїдних капілярів і посткапілярних венул сприяє міграції клітин, утворює сповільнену внутрішньоорганну циркуляцію крові й лімфи та їх депонування. Крім того, кровотворні органи, зокрема лімфатичні вузли, захищають кров'яне русло від надходження до нього сторонніх речовин.

Разом з ретикулярною системою органи гемопоезу утворюють єдиний фізіологічний бар'єр.