ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.3 Серцево-судинна система

Судинна система бере участь в обміні речовин організму. Вона сприяє руху і створює певні шляхи для току крові, яка забезпечує зв'язок між зовнішнім середовищем і тканинами організму.

Діяльність судинного апарату регулюється нервовою системою через аферентні та еферентні нервові провідники, а також за допомогою гормонів.

Поживні речовини і кисень приносяться до більшості клітин з тканинною рідиною, в яку вони потрапляють з кров'яної плазми просочуванням її через стінки кровоносних капілярів. Ця рідина виносить від клітин речовини, що виділяються під час їх життєдіяльності, відтікаючи від тканин, вона спочатку рухається між клітинами, а потім всмоктується в лімфатичні капіляри. Таким чином, судинна система розділяється на дві частини — кровоносну і лімфатичну. Крім того, з судинною системою зв'язані кровотворні органи, які одночасно виконують і захисні функції.

У процесі філогенезу кровоносна система вперше з’являється у червів. Система кровоносних судин у безхребетних незамкнена, у нижчих червів немає серця. Рух крові у судинах здійснюється завдяки ритмічному скороченню тіла. В організмі з розвиненою сіткою капілярів серце досягає значного розвитку, у риб воно двокамерне, у амфібій і рептилій — трикамерне, а у вищих рептилій (крокодилів), птахів і ссавців — чотирикамерне. Отже, еволюція кровоносної системи у зв’язку з ускладненням обміну речовин відбувалася у напрямку утворення незамкненої — з поступовим формуванням сітки капілярів і утворення замкненої судинної системи та формування серця.

Вся система органів кровообігу і кровотворення у процесі ембріогенезу розвивається з мезенхіми, лише частина оболонок сєрця проходить із мезодерми.

Спочатку кровоносні судини утворюються у стінці жовткового мішка, потім і в тілі зародка.

У мезенхімі стінки жовткового мішка спочатку утворюються щільні клітинні скупчення — кров'яні острівці, клітини мають кулясту форму і щільно прилягають одна до одної. У подальшому периферійні клітини сплющуються, утворюючи ендотеліальну стінку судини, а ті, що розміщуються всередині острівця, перетворюються на формені елементи крові.

Судини, що утворилися, з'єднуються між собою, формуючи жовткову судинну сітку. Спочатку в тілі зародка судини розвиваються у вигляді щілинно-подібних порожнин, у яких клітини крові відсутні і ростуть вони назустріч судинам жовткового мішка, утворюючи єдину судинну сітку, після утворення якої починає розвиватися серце. Із судин жовткового мішка формені елементи крові поступово надходять у судини тіла зародка.