ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 4. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

4.1 Органи нервової системи

4.1.4 Оболонки мозку

Головний і спинний мозок вкривають три оболонки — тверда, павутинна, м 'яка, які розвиваються з єдиного мезенхімного зачатку, що заповнює проміжок між кістковим остовом і мозком. Цей зачаток розщеплюється на зовнішню і внутрішню оболонки, перша, з часом, перетворюється у тверду оболонку мозку, а також є матеріалом для розвитку внутрішнього окістя черепа і хребців. Внутрішня оболонка розділяється на павутинну та м'яку мозкові оболонки.

М'яка оболонка безпосередньо прилягає до тканини мозку і відокремлена від останньої лише крайовою гліальною мембраною. В пухкій сполучній тканині оболонки міститься велика кількість кровоносних судин, які живлять мозок, численні нервові волокна, кінцеві апарати та поодинокі нервові клітини.

Павутинна оболонка представлена тонким шаром пухкої сполучної тканини. Між нею і м'якою оболонкою лежить сітка перекладин, які складаються із тонких пучків колагенових і еластичних волокон, за допомогою яких з'єднуються ці оболонки. Між м'якою мозковою оболонкою, яка копіює рельєф мозку та павутинною, що проходить лише на вершинах звивин, не заходячи в борозни, розміщується підпавутинний (субарахноідальний) простір. Він сполучений зі шлуночками мозку і містить церебральну рідину.

Тверда мозкова, оболонка утворена щільною волокнистою сполучною тканиною і містить велику кількість еластичних волокон. У порожнині черепа вона щільно зростається із окістям. В спинномозковому каналі тверда оболонка відокремлена від періосту хребців епідуральним простором, який заповнений шаром волокнистої сполучної тканини, що забезпечує їй деяку рухливість. Між твердою та павутинною оболонками розміщується субдуральний простір, заповнений невеликою кількістю рідини. Оболонки з боку субдурального і субарахноідального просторів вкриті шаром плоских клітин гліальної природи.