ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

3.5 Нервова тканина

Це високодиференційована спеціалізована тканина, яка формує інтегруючу систему організму — нервову. Її структури здатні сприймати подразнення, трансформувати його в нервовий імпульс, швидко передавати, зберігати інформацію та синтезувати біологічно активні речовини. Завдяки цьому нервова система регулює взаємозв'язок органів і систем організму та адаптацію його до екологічних умов середовища.

Нервова тканина складається із двоякого роду органічно зв'язаних клітинних елементів: нервових клітин (нейронів, нейроцитів), здатних приходити в стан нервового збудження та проводити нервовий імпульс і нейроглію (від гр. neuron - нерв, glia — клей), забезпечуючи опорну, трофічну, розмежувальну, секреторну та захисну функції.

Гістогенез нервової тканини:-Нервова тканина розвивається із нервової пластинки, яка є потовщенням ектодерми (рис. 69 А, Б, В). Нервова пластинка послідовно диференціюється у нервовий жолобок і нервову трубку, яка, замикаючись, відокремлюється від шкірної ектодерми. В наступні періоди ембріогенезу із нервової трубки утворюється головний та спинний мозок. Частина клітин нервової пластинки залишається поза нервовою трубкою і утворює нервовий гребінь або гангліозну пластинку. Клітини гребеня мігрують у латеральному та вентральному напрямках і дають такі похідні, як ядра черепних нервів, нейрони спинальних та симпатичних гангліїв, лемоцити, меланоцити шкіри, клітини APUD-системи. Клітини нервової трубки — нейроепітеліальні або вентрикулярні розміщуються у кілька рядів, їх апікальний полюс спрямований у порожнину нервової трубки, а базальний — контактує із субпіальною мембраною. Здатність цих клітин до розмноження зменшується у процесі ембріогенезу і після народження втрачається зовсім.

Рис. 69. Стадії ембріогенезу нервової трубки зародка:

А — стадія нервової пластинки; Б — стадія нервового жолоба; В — замикання нервової трубки та відокремлення її і гангліозної пластинки від ектодерми; 1-ектодермальний нервовий жолобок; 2-нервові валики; 3-шкіряна ектодерма; 4-хорда; 5-мезодерма;

6- гангліозна пластинка; 7- нервова трубка; 8- мезенхіма.

Морфологічно подібні нейроепітеліальні, вентрикулярні клітини шляхом диференціації перетворюються у різні типи клітин нервової тканини. Частина із них дає початок нейронам, інша — гліальним клітинам (епендимоцитам, астроцитам, олігодендроцитам).