ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

3.3 Сполучна тканина

Ця тканина в процесі філогенезу утворилася одночасно з епітеліальною тканиною на ранніх етапах розвитку багатоклітинних тварин. У нині існуючих нижчих форм сполучна тканина представлена амебоїднорухомими клітинами, котрі виконують важливу роль в міжуточному обміні. Крім того вона виконує захисні функції, в тому числі шляхом фагоцитозу.

Окремі різновиди сполучної тканини мають здатність відкладати кристали мінеральних солей і утворювати скелети тварин.

У вищих хребетних відбулася подальша диференціація трофічних захисних і опорних елементів. Ця тканина утворює такі різновиди як: кров, лімфу, власне сполучну тканину, хрящову, кісткову, тощо.

І Іри уявній несхожості цих тканин їх об’єднує спільність походження, тому що всі вони виникли із мезенхіми.

Загальна морфологічна будова цієї тканини - це наявність в них не тільки клітин, але й міжклітинної речовини.

В функціональному відношенні ці клітини різноманітні, проте в цілому забезпечують живлення інших органних клітин, постачання киснем, перенесення речовин, утворення імунітету, створення опорних систем та участь в регенерації.

Згідно сучасної класифікації сполучну тканину поділяють на три різновиди: сполучну тканину внутрішнього середовища, власне сполучну і скелетну тканину.