ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 2. ЕМБРІОЛОГІЯ

2.11 Особливості розвитку приматів

Трофобласт і позазародкова мезодерма розвиваються незалежно від зародка. Частина трофобласта, яка лежить над ембріональним вузликом, не розвивається, рано утворюються амніон та жовтковий мішок. Зародок приматів завжди обмежений трофобластом, останній містить ферменти, які руйнують маткові тканини і забезпечують безпосередній контакт трофобласта з кров'ю матері. На місці ембріобласта виникають жовтковий та амніотичний міхурці. Частини їх, спрямовані одна до другої, потовщуються. Потовщена частина стінки жовткового міхурця являє собою ентодерму зародка, а ектодермою його є потовщена частина стінки амніотичного міхурця. Так виникає двошаровий зародковий щиток, у якому потім утворюються первинна смужка, гензенівський вузлик і переміщуються матеріали хорди та мезодерми. Позазародкові частини амніотичного та жовткового міхурців розростаються і перетворюються у жовтковий і амніотичний мішки. Зародок разом з амніоном та жовтковим мішком прикріплюється до трофобласта тяжем, який називають зародковою ніжкою. В амніотичну ніжку вростає алантоїс, судини якого і утворюють зв'язок зародка з плацентою. Таким чином, розвиток приматів характеризується особливо прискореним утворенням зародкових оболонок.