ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ - 2008

Розділ 2. ЕМБРІОЛОГІЯ

2.9 Плаценти

Плацента (від гр. places — коржик) цей позазародковий орган отримав таку назву тому, що у приматів, в тому числі у людей він має форму коржика або диску.

Плацента розвивається пізніше вище вказаних провізорних органів і функціонує до кінця вагітності. Вона забезпечує зародок поживними речовинами, киснем та виводить продукти обміну. В плаценті синтезуються такі гормони: прогестрон, естрогени, плацентарний лактоген, хоріонічний гонадотропін та інші біологічно активні речовини необхідні для нормального перебігу вагітності.

Плацента утворена з двох частин: зародкової (плодової) і материнської. Зародкову частину формує алантохоріон ( у жуйних) і амніохоріон (у хижаків), а материнська частина представлена ендометрієм (слизовою оболонкою матки).

Залежно від розміщення ворсинок хоріону на ендометрії розрізняють чотири типи плацент: дифузну, котиледонну, кільцеподібну, дископодібну.

Після короткочасного живлення зародка запасом жовтка наявного в зиготі, встановлюється живлення крізь трофобласт секретом залоз матки - «маточним молоком». Потім розвивається гемотрофний спосіб живлення крізь кровоносні судини. Останній спосіб має місце тільки у плацентарних ссавців.

Існує декілька типів класифікації плацент. Один з них оснований на принципі відходження або не відходження материнської плаценти від матки при народженні плода. Другий тип класифікації грунтується головним чином на формі плацент. Третій тип класифікації грунтується на складі тканинного бар’єру між кровоносними судинами матері і плода. На підставі різниць в ступені стикання судин материнської і плодної частин плацент останні поділяються на дві групи: напівплаценти (три типи) та справжні плаценти (два типи).

Перший тип напівплацент - дифузний і епітеліохоріальний (кобила, свиня, ослиця, верблюдиця). Крοв зародка відокремлена від крові матері шарами епітелію і сполучної тканини. Ворсинки хоріону занурюються в маткові залози і контактують з епітелієм.

Другий тип напівплацент - котиледонний і десмохоріальний (жуйні). Ворсинки хоріону розміщуюються групами - котиленонами, які руйнують епітелій ендометрію і контактують з сполучною тканиною ендометрія, котрий утворює відповідні випинання карункули (рис. 37).

Третій тип напівплацент — кільцеподібний і ендохелідотеліохоріальний. Трофобласт хоріона руйнує сполучну тканину і контактує з ендотелієм кровоносних капілярів. Ця плацента властива хижакам.

Четвертий тип справжніх плацент - дископодібний та гемохоріальний (гризуни, примати). Судини ендометрія частково утворюють лакуни, ворсинки хоріона омиваються материнською кров’ю (рис. 38) П’ятий тип справжніх плацент - гемоендотеліохоріальний (деякі гризуни). Поміж кров’ю плода і кров’ю матері єдиною перепоною залишається ендотелій капілярів плода. Ці капіляри занурюються в синуси, де циркулює кров матері.