БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VII. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Покривні тканини

Корок

Вторинна покривна тканина корок (фелема) формується із вторинної латеральної меристеми - коркового камбію (фелогену). Корок - це покривна тканина переважно дерев’янистих стебел, а також провідної зони кореня вторинної будови в двосім’ядольних і голонасінних рослин.

На відміну від епідермісу, корок завжди багатошаровий, клітини його мертві, щільно зімкнуті між собою, а оболонки зсередини клітин укриті суберином та воском. Клітини розміщені правильними радіальними і тангентальними рядами.

Корковий камбій - це один шар здатних до поділу клітин, який утворюється з епідермісу, субепідермального шару або із глибших шарів кори. Клітини фелогена діляться тангентальними перегородками на дві. Зовнішня клітина з часом просякає суберином, відмирає і перетворюється на корок. Клітини, що відкладаються фелогеном до середини, залишаються живими і утворюють асиміляційну, або запасаючу, тканину - фелодерму.

У результаті діяльності коркового камбію утворюється складна тканина - перидерма. Вона побудована з корку (фелеми), коркового камбію (фелогена) і фелодерми. Захисну функцію виконує корок, товщина якого в коркового дуба може сягати 15-20 см. Його використовують для закоркування посуду. У клітинах корку можуть відкладатися різні речовини - дубильні, смолисті (наприклад, бетулін корку берези), кристали солей.

Функцію газообміну і транспірації в корку виконують сочевички - отвори в корку з кулястими виповнюючими клітинами і добре розвиненими міжклітинниками. Виповнюючі клітини утворюються під продихом епідермісу в результаті інтенсивного поділу клітин фелогена, який утворюється з первинної кори. Оболонка виповнюючих клітин швидко корковіє, а протопласт відмирає, і мертві клітини відтісняються новоутвореними клітинами назовні. На зимовий період сочевички закорковуються спеціальним корковим шаром, який весною розривається під напором утворених фелогеном нових виповнюючих клітин.