БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

Контрольні запитання до розділу

 1. Які рослини належать до водоростей та вкажіть їхні основні характеристики?
 2. Які типи розмноження та цикли розвитку характерні для водоростей та їхні особливості?
 3. Охарактеризуйте основні типи морфологічної структури тіла водоростей та вкажіть характерні ознаки кожного з них.
 4. Укажіть екологічні угруповання водоростей та охарактеризуйте їх з вказівкою провідних таксономічних груп.
 5. Які відділи водоростей Вам відомі та які з них є найчисельнішими у флорі України?
 6. Яку роль відіграють водорості у житті людини та природи?
 7. Відзначте позитивну та негативну роль водоростей у житті людини.
 8. Охарактеризуйте багатство альгофлори України та вкажіть таксономічні групи, які формують основу її видового складу.
 9. Які особливості розподілу водоростей за природно-кліматичними зонами України та якими факторами це обумовлено?
 10. Які лімітуючі фактори розвитку водоростей у водоймах визначають розвиток синьозелених, діатомових та зелених і стрептофітових водоростей у флорі України?
 11. Який характер антропогенного впливу на різноманіття та розвиток водоростей у водоймах України та як представлені водорості у «Червоній книзі України»?
 12. Назвіть біотичні та абіотичні фактори, які визначають ріст та розвиток водоростей у водоймах України.
 13. Які екологічні групи водоростей розрізнять та охарактеризуйте їх?
 14. Якими факторами обумовлений процес «цвітіння» води, представники і народно-господарське значення?
 15. .Охарактеризуйте вплив водоростей на гідротехнічні споруди та судна і вкажіть методи їх захисту.
 16. .Загальна характеристика синьозелених водоростей, їхні особливості, представники та значення.
 17. Загальна характеристика червоних водоростей, їхні особливості, представники та значення.
 18. Загальна характеристика бурих водоростей, їхні особливості, представники та значення.
 19. Загальна характеристика стрептофітових водоростей, їхні особливості, представники та значення.
 20. Загальна характеристика зелених водоростей, їхні особливості, представники та значення.