БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ІІ. ЖИТТЄВІ ФОРМИ ВОДНИХ МАКРОФІТІВ ТА ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ

Контрольні запитання до розділу

 1. Назвіть групи біоморф водних рослин.
 2. Дайте характеристику біоморф групи гідроморфні.
 3. Дайте характеристику біоморф групи гідрогеломорфні.
 4. Дайте характеристику біоморф групи геломорфні.
 5. Дайте характеристику біоморф групи гігроморфні.
 6. Дайте характеристику біоморф групи гігромезоморфні.
 7. Назвіть види рослин що належать до групи еугідатофіти.
 8. Назвіть види рослин що належать до групи аерогідатофіти.
 9. Назвіть види рослин що належать до групи плейстофіти.
 10. Назвіть види рослин, що належать до групи теганофіти.
 11. Назвіть види рослин, які належать до групи плейстогелофіти.
 12. Назвіть види рослин, що належать до групи тріхогігрофіти.
 13. Назвіть види рослин що належать до групи гідроохтофіти.
 14. Назвіть види рослин що належать до групи охтогідрофіти.
 15. Назвіть види рослин що належать до групи евохтофіти.
 16. Назвіть види рослин що належать до групи улігінозофіти.