БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок хлорелові - Chlorellales

Одноклітинні і колоніальні зелені водорості кокоїдного типу морфологічної структури тіла.

Розмноженням нестатеве за допомогою автоспор. Хлоропласт парієнтальний, чашоподібний, з одним піреноїдом.

Дуже поширені ці водорості переважно в прісноводних водоймах та едафону й аерофітону. Активні компоненти альгоценозів водойм із стоячою водою та угруповань водоростей аерофітних місцезростань. Індикатори стану водного середовища. Викликають «цвітіння» води природних водойм. Визнані об’єкти аквакультури та фікотехнології, окремі види уведені в промислову культуру.

Рід хлорела - Chlorella (рис. 40). Одноклітинні, кокоїдні водорості з гладенькою клітинною (спорополенін-вмісною) оболонкою, пристінним чашоподібиним хлоропластом та піреноїдом. Розмноження виключно автоспорами (2-8), які звільняються після розриву оболонки материнської клітини. Для окремих видів описані спочиваючі клітини - акінети.

Рис. 40. Різні стадіїрозвитку Chlorella vulgaris:

A - вегетативна клітина; Б-В - формування та вихід автоспор із

материнської клітини

Об’єкт промислової культури, різноманітних науково-практичних експериментів (космічних, фізіолого-біохімічних тощо), компонент альгоценозів різних типів водойм, едафону й аерофітону, і також альгологічного шару лишайників і інших симбіотичних угруповань.

Рід ооцистіс - Oocystis (рис. 41). Одноклітинні чи колоніальні зелені водорості, клітини овальні з широко заокругленими полюсами та певним потовщенням їх. Оболонки материнської клітини під час розмноження здатні до значного розширення зі збереженням різних (до 3) генерацій дочірніх клітин-колоній. Розмноження 2-16 автоспорами, які звільняються при ослизненні чи розриві материнської оболонки.

Рис. 41. Вегетативна клітина та характер формування колоній першої

генерації у роді Oocystis

Звичайний представник планктону та бентосу водойм різного типу, нерідко трапляється у стоячих водоймах.