БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок хлорококові - Chlorococcales

Об’єднує одноклітинні і колоніальні водорості, кокоїдної, сарциноїдної та сифональної структури тіла, переважно одноядерні, інколи багатоядерні. Клітинна оболонка міцна, тришарова, каркасною основою її є гідроксилпроліни. Хлоропласт пристінний, інколи центральний, з піреноїдом чи без нього. Мітоз подібний до вольвоксових - хламідомонадного типу (так званий, Сh-мітоз): веретено формується за участю базальних тіл, дочірні ядра розходяться в анафазі, а потім зближуються за рахунок скорочення залишків інтерзонального веретена у пізній анафазі та ранній телофазі, цитокінез відбувається за участі кільцевої борозни.

Розмноження нестатеве і статеве: дводжгутиковими зооспорами, що вкриті клітинною оболонкою та гемізооспорами, за несприятливих умов гіпноспорами або шляхом ізогамії. Базальні тіла джгутиків зооспор зміщені за годинниковою стрілкою (позиція «1/7»). Життєвий цикл гаплофазний із зиготичною редукцією, проте відомі представники з диплофазним циклом (наприклад Chlorococcum diplobionticum).

Типові представники ґрунтової альгофлори, значно рідше трапляються у прісних водоймах.

Структура та об'єм порядку значно переформатовані за останній час. Більшість таксонів, що розглядались раніше серед порядку хлорококових віднесені нині за результатами молекулярно-біологічних досліджень до порядку сфероплеєвих чи іншого класу - требуксієвих водоростей (порядки хлорелових та требуксієвих тощо). Уточнення таксономічного місця інших таксонів триває і потребує подальшого вивчення.

Типовим представником порядку є рід Chlorococcum..

Рід Хлорокок - Chlorococcum (рис. 31). Одноклітинні, сферичні зелені водорості з одним пристінним чашоподібиним хлоропластом і піреноїдом. Розмноження відбувається дводжгутиковими зооспорами (8-32), за типом Chlamydomonas, вкритими клітинною оболонкою або гемізооспорами. За несприятливих умов формуються гіпноспори - спочиваючі клітини, покриті додатковою потовщеною шипуватою оболонкою. Статевий процес ізогамний, а життєвий цикл - гаплофазний, в окремих представників - диплофазний з гаметичною редукцією.

Рис. 31. Характер будови вегетативної клітини та зооспороутворення у Chlorococcum infusionum

Характерний представник ґрунтової альгофлори, зрідка трапляється у прісних водоймах та як фікобіонт лишайників.