БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Клас празинофіцієві - Prasinophyceae

Об’єднує одноклітинних, переважно морських джгутикових водоростей та також окремих прісноводних представників пальмелоїдної і кокоїд- ної структури тіла, які зростають у різних біотопах (планктон, бентос, пе- рифітон). Викопні форми відомі в осадах від кембрію до міоцену. Особливостями водоростей цього класу є наявність специфічного ксантофілу - празиноксантину та голих клітин, покритих субмікроскопічними органічними лусочками. У деяких форм відзначена наявність клітинної оболонки. Клітини оснащені від одного (Pedinomonas) - до 8-16 джгутиків (Pyramimonas), що виходять із апікальної, зрідка - латеральної заглибини.

Лусочки покривають інколи всю поверхню джгутиків та клітин і мають на останніх шарувате (1-5) розміщення. Цитокінез відбувається шляхом закладання борозни, що вростає від периферії до центру.

Вегетативне розмноження здійснюється поділом клітини на дві. Статеве розмноження у формі ізогамії характерне для окремих представників і властиве небагатьом видам.

Важливий таксон для розуміння філогенії зелених водоростей. Представників класу розглядають як вихідну, базальну групу Chlorophyta, від різних гілок якої беруть початок інші класи цього відділу.