БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок фукусових - Fucales

Об’єднує водорості складної тканинної будови, пластинчасто-стрічкоподібні або циліндричні, широко розгалу- джені таломи яких мають короткий стовбур та прикріплені до субстрату підошвою. Вони вирізняються апікальним ростом та наявністю оогамного (як виняток гетерогамного) статевого процесу і диплофазного життєвого циклу, відсутністю зміни поколінь (проте, існує думка про наявність у цих водоростей гапло-диплофазного циклу зі споричною редукцією та гетероморфною зміною поколінь).

Статеві органи розміщені в заглибленнях кори та проміжної тканини - концептакулах або скафідіях, де утворюються обидва типи гамет, або лише жіночі чи чоловічі та розміщуються вони на одному таломі або різних. В оогоніях розвивається від 1 до 8 яйцеклітин, а в антеридіях - по 64 сперматозоїди.

Рис. 22. Цикл розвитку Laminarіа saccharina:

1 - спорофіт, 2 - зооспорангії, 3 - зооспори,

4 - гаметофіт, 5 - антеридій, 6оогонії, 7 – сперматозоїди

Особливістю сперматозоїдів є наявність хоботка-потовщення в апікальній частині, а також заднього джгутика довшого, від переднього. Яйцеклітина виділяє феромон фукосерратин. Нестатеве розмноження відсутнє.

Представниками порядку є роди Fucus, Cystoseira, Sargasum, Ascophyllum, Hormosira тощо.

Рід фукус - Fucus - дуже поширений в літоральній зоні північних (зрідка помірноширотних) морів, та вирізняється плоскими, дихотомічно- розгалуженими таломами до 2 м, з поздовжнім ребром (серединною жилкою) на «гілках» і апікальним ростом талому, який прикріплюється до субстрату дископодібною підошвою. Нерідко з боків від серединної жилки розміщуються здуття - повітряні пухирці, які сприяють вертикальному розміщенню талому у воді, особливо в період відпливу.

Рис. 23. Загальний вигляд спорофіта та особливості будови Fucus vesiculosus:

A - загальний вигляд талома (1 - повітряні пухирці, 2 - рецептакули), Б - розріз через чоловічий скафідій,

В - розріз через жіночий скафідій, Г - гілочка з антеридіями, Д - оогоній, Е, Ж - вихід яйцеклітини, З - вихід сперматозоїдів

Статеві органи розвиваються на особливих плідних «гілочках» - рецептакулах, на яких формуються концептакули - скафідії, порожнини, в яких вони і знаходяться. Останні заповнені слизом, а внутрішній вистильний шар клітин дає початок стерильним ниткам та репродуктивним клітинам, з яких формуються чоловічі та жіночі статеві органи в одному чи різних скафідіях (одно- чи двостатеві). У процесі формування статевих органів ядро ініціальної клітини мейотично ділиться і утворюються гаплоїдні клітини, з яких розвиваються оогонії або антеридії. Оогоній, у вигляді великих овальних клітин, має одноклітинну ніжку та 8 яйцеклітин, а також є волоскоподібні клітини - парафізи, що нерідко виступають із отвору концептакул. Антеридій містить 64 двожгутикових сперматозоїди. Яйцеклітини продукують феромон фукосератин, що сприяє пришвидшеному залученню чоловічих гамет та заплідненню їх у водному середовищі. Зигота без періоду спокою проростає в новий диплоїдний спорофіт.

Використовують для виготовлення кормового борошна та альгінатів.

Рід цистозейра - Cystoseira - дуже поширені макроскопічні (до 2 м) кущикоподібні моноподіально розгалужені, з висхідними циліндричними «гілками» та короткими «стеблами», прикріплені до кам’яного субстрату. Ці водорості зростають на глибині 1-4 м у південних морях, зокрема в Чорному морі. Анатомічною особливістю роду є щільний тип серцевини, що утворена зімкненими рядами клітин. Оогонії містять лише одну яйцеклітину. Є одним із основних продуцентів фітомаси бентосних фітоценозів літоралі.