БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок ламінарієві - Laminariales

Спорофіт шнуроподібно-пластинчастого вигдяду завдовжки до 60 м, інколи ще довші, паренхіматозного типу будови, з елементами провідної системи у серцевині пластини (рис. 19). Ріст талому інтеркалярний і відбувається завдяки клітин проміжної меристеми, розміщених між «стеблом» і «листковою» пластиною.

Листкова пластина щорічно відмирає, а стебло з ризоїдами - перезимовує та дає початок новому талому. За анатомічною будовою листкова пластина містить декілька шарів - меристодерма, дрібноклітинна кора, вели- коклітинна внутрішня кора (проміжний шар) та серцевина (рис. 19, 20, 21).

Рис. 19. Анатомічна будова талому представників роду Laminaria за малого збільшення (а) - за великого збільшенн ямікроскопу (б):

1 - меристодерма, 2 - кора, 3 - великоклітинна внутрішня кора (проміжний шар), 4 - серцевина, 5 - трубчасті нитки.

Рис. 20. Загальний вигляд таломів спорофітів представників порядку

Laminariales: A – Laminaria, С – Macrocystis, B – Neocystis, l – Alaria

Серцевина має вигляд пухко переплетених ниток, з ситоподібними трубками з поперечними перетинками, та численними отворами і відіграють роль провідної системи. Життєвий цикл з гетероморфною зміною поколінь, в якому спорофіт - макроскопічний, а гаметофіт - мікроскопічний у вигляді коротких однорядних розгалужених ниток з апікальним типом росту. Статевий процес оогамний, гаметангії - одногнізді, в кожному з яких формується по одній чоловічій (сперматозоїд) та жіночій (яйцеклітина) гаметі. Яйцеклітина, після розриву оболонки оогонія, виходить із нього і прикріплюється до його країв, де і відбувається її запліднення та утворення зиготи, з якої (без періоду спокою) розвивається новий спорофіт.

Рис. 21. Загальний вигляд таломів спорофітів видів роду Laminaria

(L. cloustonii (a), L. saccharophila (б), L. sinclairi (в) та L. digitata (г).

Яйцеклітина приваблює сперматозоїди продукуючи феромон ланоксерин.

Нестатеве розмноження - зооспорами, які формуються в одногніздих зооспорангіях, які зібрані в групи - соруси та знаходяться на поверхні спорофітів. У сорусах, крім зооспорангіїв, розміщуються стерильні клітини - парафізи. Формування зооспор (16-128) супроводжується редукційним поділом ядра. Зооспора після попадання на субстрат проростає в гаметофіт.

Основними представниками порядку є Ьатіпагіа (завдовжки до 6 м - північна частина Атлантики), Масгосузїіз (завдовжки до 60 м - субантарктичні моря південної півкулі), ШгвосузИз (завдовжки до 25 м - моря Тихоокеанського узбережжя Північної Америки), Аіагіа (завдовжки до 40 м - Атлантичний океан) тощо (рис. 20).

Рід ламінарія - Laminaria - листкоподібний талом спорофіту (завдовжки до 20 м), розділений на листкову пластинку, «стовбур» та підошву з ризоїдами (рис. 21). Листкова пластинка - однорічна (відмирає щорічно, нова формується інтеркалярно), а стовбур і підошва з ризоїдами - багаторічні (існують до 18 років). На межі переходу «стовбура» в листкову пластинку, знаходяться меристемні клітини, за рахунок яких здійснюється інтеркалярний ріст талому - як листкової пластинки, так і «стовбура» (анатомічна будова талому подана у загальній характеристиці порядку - див. раніше). Наростання «стовбура» в товщину відбувається завдяки поділу клітин кори.

Нестатеве розмноження здійснюється зооспорами. Восени, на поверхні листкової пластинки із корових клітин формуються одногніздні зооспорангії (в оточенні захисних видовжених клітин - парафіз), що зібрані в соруси. Зооспорангії розвиваються масово та добре помітні на поверхні пластини як темні, без чіткого обмеження, плями. Зооспори, після прикріплення, перетворюються в ембріоспору, яка без періоду спокою проростає і дає початок жіночому та чоловічому гаметофітам (мікроскопічному дрібному заростку), дозрівання яких триває до 4 місяців. Гаметофіти одногнізді, містять по одному сперматозоїду в антеридії та одній яйцеклітині в оогонію. Після запліднення зигота, без періоду спокою, проростає - формується однорядна нитка спорофіта з декількох клітин і подальшим розвитком одношарової платівки, із нижніх клітин якої формуються ризоїди, а з інших, у процесі росту і спеціалізації, - формування звичного за виглядом спорофіта. Гаплоїдними є зооспори, гамети та гаметофіт, а диплоїдними - зигота і спорофіт. Ламінарію використовують з давніх пір у їжу та в аквакультурі. Широкого застосування набули медичні препарати з цієї водорості, наприклад, «ламінарин», «ламінін» тощо.