БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Клас Флоридеєві - Florideophyceae

Об’єднує водорості гетеротрихального типу будови талому, часто формуючи псевдопаренхіматозні структури. Характерними ознаками є наявність карпогону, що має трихогіну, карпоспори формуються різними шляхами, відомі моноспори, тетраспори і спостерігається чітко виражена ізоморфна зміна поколінь, хлоропласти численні, дископодібні, без піреноїдів, наявні первинні та вторинні пори між клітинами. Продукт асиміляції - багрянковий крохмаль (глікоген не утворюється).

За типом пробок первинних пор, наявністю та особливостями ауксилярних клітин, наявністю карпогоніальних гілок, типом чергування поколінь, морфологією тетраспор, екологічними особливостями розрізняють 6-8 порядків (Nemaliales, ɋɨrallinales, Ⱥhnfeltiales, Gigartinales, Rhodymeniales, ɋɟramiales), з яких нижче розглянемо лише два.