БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

І. УМОВИ ФОРМУВАННЯ І ЗРОСТАННЯ ВОДНИХ РОСЛИН

Контрольні запитання до розділу.

Охарактеризуйте поняття екотоп?

  1. Як впливає рівень води у водоймах на мінливість водних рослин ?
  2. Що таке екофаза?
  3. Що таке екоцикл?
  4. Назвіть послідовність змін екофаз у екоперіоді?
  5. Назвіть форми розвитку синекоклинів?
  6. Назвіть типи екоклинів незакріплених ґрунтів?
  7. Що характерно для сплавинного типу екоклину?
  8. Якими чинниками обумовлено замулювання і заростання водойми?
  9. Назвіть типи проростання насіння на незакріплених субстратах?
  10. Назвіть найтиповіший екологічний ряд заростання водойм для Правобережного Лісостепу?