БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок Порфіридієві - Porphyridiales

Об'єднує кокоїдні (одноклітинні та колоніальні) водорості. Нестатеве розмноження моно- та тетраспорами. Типовий представник порядку - Porphyridium purpureum.

Рід порфіридіум - Porphyridium (рис. 14) представляє прісноводні та ґрунтові водорості, які зростають у вигляді слизових колоній, що об’єднують сферичні клітини з великим центральним зірчастим хлоропластом та піреноїдом у центрі.

Рис. 14. Porphyridium purpureum:

А - слизова колонія;Б - окремі клітини

Окремі види (наприклад, Porphyridium purpureum) належать до перспективних фікотехнологічних об’єктів для промислового культивування як продуценти фікоколоїдів.