БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок Ностокові - Nostocales

Об’єднує багатоклітинні, нерідко колоніальні гетероцитні водорості з оптимально розвинутим щільним слизом та нерозгалуженими трихомами, що заселяють континентальні водойми та моря і ґрунти, здатні до фіксації атмосферного азоту, а також відіграють досить важливу роль у загальному кругообігу азоту, деякі види є збудниками «цвітіння» води. Характерними ознаками є тип та характер ниток і трихом, наявність галуження і слизових піхв та особливості об’єднання в колонії (рис. 13).

Рід анабена - Anabaena (рис. 13) - вільноплаваючі, планктонні та бен- тосні, зрідка ґрунтові нитчасті форми, які належать до збудників «цвітіння» води у водоймах з уповільненим стоком. Нитки прямі чи різнонаправлено зігнуті, поодинокі чи в скупченнях, нерозгалужені, симетричні та однотипні за усією довжиною з округлих чи барильцеподібних вегетативних клітин, а також з інтеркалярними гетероцистами, нерідко з акінетами. Вегетативні клітини з газовими вакуолями, за рахунок чого вони сприймаються як темні, гетероцисти товстостінні, безбарвні, з гомогенним вмістом, акінети з потовщеними оболонками і зернистим вмістом та запасом поживних речовин. Розмноження - гормоцитами та гормогоніями, які формуються внаслідок розпаду нитки на місці гетероцист.

Рис. 13. Загалъний вигляд талому представників Nostocales:

1 - Anabaena sp., 2 - Aphanizomenon flos-aquae, 3 - Nostoc commune: A - макроскопічні колонії; Б - мікроскопічна структура колонії

Деякі види належать до небезпечних збудників «цвітіння» води (Anabaena flos-aquae- анабена «цвітіння» води, A. scheremetievi - анабена Шереметьєвої, А. spiroides - анабена спіралевидна), та є токсичними. Разом з цим, більшість видів здатні до фіксації атмосферного азоту та використовуються при альгологізації ґрунтів.

Рід афанізоменон - Aphanizomenon - вільноплаваючі, планктонні форми, які належить до збудників «цвітіння» води у водоймах з уповільненим стоком, інколи морях, формуючи скупчення ниток у вигляді голкоподібних утворів, пучків чи шкуринок та досягають макроскопічних розмірів. Нитки прямі чи зігнуті, з вираженою диференціацією клітин. Апікальні клітини безбарвні, витягнуті та звужені, а центральні, вегетативні - виповнені численними газовими вакуолями, темні, чергуються з поодинокими інтеркалярними гетероцистами та акінетами.

Види роду є небезпечними збудниками «цвітіння» води (зазвичай, Aphanizomenon flos-aquae - афанізоменон цвітіння води), токсичні. Вони належить до важливих продуцентів органічної речовини у водоймах. У ставковому господарстві їхній розвиток стимулює внесення у воду калійних та фосфорних добрив.

Рід носток - Nostoc (рис. 13) - слизисті колоніальні форми, інколи макроскопічних розмірів (до декількох сантиметрів), широко розповсюджені в прісних водоймах і на ґрунті. Колонії сформовані із різнонаправлено переплетених чи радіально розміщених трихомів, що розміщені в гомогенному слизу. Вегетативні клітини симетричні та однотипні за усією довжиною, округлі чи барильцеподібні, помітно перетягнуті поблизу перетинок, без газових вакуолей, але з інтеркалярними гетероцистами. Розмноження - гормогоніями, акінетами, брунькуванням та фрагментацією колоній.

Відомі їстивні (наприклад, Nostoc flagelliforme) та азотфіксуючі види. Нерідко на дні водойм розвивається найсферичніший носток сливовидний (Nostoc pruniforme), а звичайним представником надґрунтових розростань є носток звичайний (Nostoc commune)