БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок Осциляторієві - Oscillatoriales

Об’єднує багатоклітинні нитчасті гомоцитні (без гетероцист) форми. Нитки однорядні, нерозгалужені чи з несправжнім галуженням, з слизовими піхвами чи без них, подинокі або з’єднані в пучки і сплетіння (рис. 12).

Трихоми одноманітні, симетричні, сформовані монотипними, не диференційованими за формою та функціями клітинами, інколи лише кінцеві клітини відрізняються за формою та мають потовщення оболонки. Розмноження гормогоніями - короткими фрагментами, на які розпадається трихом. Діагностичними ознаками для представників осціляторієвих є характер трихом та наявність слизових піхв, а також ступінь розгалуженості ниток і їх розміщення.

Рис. 12. Загальний вигляд ниток представників Oscillatoriales:

A - Oscillatoria sp., Б - Artrospira platensis, В - Lyngbia sp.

Рід осциляторія - Oscillatoria - типовий представник прісноводних водойм та морських акваторій і ґрунтів (рис. 12), здатний до масового розвитку і формування синьозелених плівок, шкуринок, які вільно плавають або обростають різні субстрати. Для видів роду характерні довгі нитки з однотипних циліндричних клітин і лише злегка відмінні верхівкові, що мають інколи потовщення - каліптру. Нитки здатні до своєрідних обертальних (осциляторних) рухів, які супроводжуються обертанням нитки навколо власної осі та її поступальним рухом. Внутрішній вміст клітини гомогенний або зернистий, іноді з газовими вакуолями. Ріст відбувається завдяки неповному поділу клітин, а розмноження - внаслідок розпаду трихом на малоклітинні ділянки - гормогонії (здатні до активного ковзаючого руху) та гормоцити (нерухомі). Відомі токсичні морські види, що спричиняють «цвітіння» води.

Рід артроспіра - Artrospira - представники вирізняються нитками, що скручені в правильну широку спіраль (рис. 12). Морфологічно подібний до попереднього роду. Широко культивують у виробничих умовах як харчові біодобавки (вміст протеїну до 60-80% від сухої маси) та безпосередньо в їжу (Центральна Африка - Artrospira (Spirulina) platensis та Artrospira (Spirulina) maxima), як природний біоматеріал. Промислова сировина є основою для виготовлення препаратів-радіопротекторів, антиалергенів та для нормалізації обміну речовин в організмі, підвищення працездатності та імунітету.

Рід лінгбія - Lyngbya - морфологічно близький до роду осціляторія, проте клітини оточені потужним слизовим чохлом чи піхвою (рис. 12). Зростає в бентосі стоячих, прісних та солоних водойм, зрідка в товщі води, слизі інших водоростей та ґрунті.