БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Порядок Хроококові - Chroococcales

Об’єднує одноклітинні та колоніальні синьозелені водорості, клітини яких вільні, не пов’язані між собою плазмодесмами, розташовані в слизовій масі та позбавлені полярності (рис. 11). Розмноження відбувається в результаті бінарного поділу клітин навпіл, і брунькуванням екзоспорами. Форма клітин та тип колоній, особливості формування слизу та поділу клітин є діагностичними ознаками. Характерними представниками порядку є роди Cyanobium, Chroococcus, Microcystis, Merismopedia, Gloeocapsa, Chamaesiphon, тощо (рис. 11).

Рис. 11 Загальний вигляд деяких представників порядку Chroococcales а - Synechocystis minuscule, б - Rhabdonema lineare, в - Microcrocis geminata, г - Microcrocis bella, д - Merismopedia tenuissima, e - Microcystis aeruginosa, є - Gloeocapsopsis magma, ж - Coelosphaeridium kuetzingianum, з - Gomphosphaeria aponina, и - Woronichia naegeliana

Рід Мікроцистіс - Microcystis - колоніально-слизові прісноводні водорості, що є найпоширенішими у різних типах водойм України та спричиняють «цвітіння» води у водоймах уповільненого стоку в літній період, особливо у водосховищах. Колонії безформні, мікроскопічні, інколи досягають декількох міліметрів, а іноді сантиметрів, об’єднують велику кількість поодиноких клітин, які розташовані безладно у слизовій масі. Колоніальний слиз безбарвний, м'який, розпливчастий і тоді невиразний або досить щільний та добре помітний. Клітини сферичної форми з газовими вакуолями або без них. Розмноження відбувається фрагментацією колоній та поділом клітин в трьох взаємно перпендикулярних площинах. Види роду є одними з найважливіших продуцентів органічної речовини в озерах та ставках і слугують кормом для представників мікрофауни.

Одним із найвідоміших збудників «цвітіння» води є Microcystis aeruginosa - мікроцистіс синювато-зелений. Він вирізняється надзвичайно різнамітною формою та структурою колоній - від сферичних, суцільних до безформних, сітчастих та наявністю в клітинах великої кількості газових вакуолей, що надає їм майже чорного відтінку. Цей вид є продуцентом токсину з групи гепатотоксинів та дермотоксинів (зокрема - мікроцистіну).