БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

VI. СИСТЕМА РОСЛИННОГО СВІТУ

НИЖЧІ СПОРОВІ РОСЛИНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Обростання суден та гідротехнічних споруд

Організми обростань можуть існувати не лише у водному середовищі (перфітоні), а й у повітряному (аерофітоні). Серед водяних обростань зустрічаються бактерії, водорості, актиноміцети, гриби, губки, корали, ракоподібні. У Чорному морі ця своєрідна група організмів представлена виключно з діатомовими водоростями: Melosira moniliformis (O. Mill.) Ag., Navicula pennata var. pontica Mert., Amphora angustata (Greg.) Cl., Licmophora ehrenbergii (Kütz.) Grun., Synedra tabulata (Ag.) Kütz., Achnanthes longipes Ag., Hyalodiscus (Kütz.) Grun., Pleurosigma elongatum W. Sm.

Діатомові водорості разом із бактеріями утворюють слизову бакте- ріально-діатомову-детритну плівку, яка для одних організмів є необхідною умовою існування, а для інших - необов’язковим субстратом, для третіх - навіть фактором, що перешкоджає їхньому розвиткові. Ця плівка, разом із організмами, що поселяються на ній, створюють серйозні перешкоди у господарській діяльності людини. Через неї знижується швидкість руху суден, збільшується використання палива, знижується ефективність роботи гідроакустичних приладів, відбувається корозія відтак з’являються різноманітні пошкодження на металевих конструкціях. Водночас, слизова плівка, яку утворюють обростачі, може руйнувати (корозія) водоводи, порушувати процеси теплообміну у холодильних устаткуваннях.

Основний захід захисту від таких обростань - використання фарб, що містять у своєму складі різноманітні отрути, переважно (бажано) окис міді (І), оксид ртуті (II). Для боротьби із обростаннями труб їх також роблять із металів (в основному з міді), на яких організми не оселяються. Організми, що осіли в трубах, знищують за допомогою гарячої чи хлорованої води, ультразвуку, електричного струму, електромагнітного поля тощо.