БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Контрольні запитання

 1. Назвіть одномембранні органоїди рослинної клітини ?
 2. Назвіть двомембранні органоїди рослинної клітини ?
 3. Які є типи пластид ?
 4. Назвіть хімічні сполуки, які входять до клітинної оболонки?
 5. Назвіть складові ядра та його функції ?
 6. У яких органоїдах відбувається біосинтиз білку ?
 7. У яких органоїдах відбувається розщеплення органічних сполук ?
 8. Які сполуки входять у вакуолю ?
 9. Назвіть видозміни клітинної оболонки та якими сполуками вона просочується
 10. Назвіть складові частини клітини ?
 11. Назвіть типи утворення нових клітин ?
 12. Назвіть способи поділу клітини ?
 13. Назвіть послідовно фази поділу ядра за мітозу ?
 14. Який набір хромосом буде у дочірніх клітинах за мейозу ?