БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Способи утворення нових клітин

Вільне утворення клітин

У випадку ядерного типу розвитку ендосперма після поділу ядер клітинні перетинки не утворюються, тому з’являється велика кількість ядер, які вільно плавають у плазмі. Пізніше утворюються клітинні оболонки (вільне утворення клітин). Ядерний тип ендосперму властивий родинам макових, лаврових, розоцвітих, гречковихтощо.