БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Способи утворення нових клітин

Мітоз

Непрямий поділ ядра і клітини, при якому з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні клітини з тим же числом і тією ж структурою хромосом, що й у материнської клітини, називається мітозом.

Період повного відтворення клітини від поділу до поділу називається мітотичним циклом. Він включає інтерфазу і власне мітоз.

Інтерфаза (інтеркінез) починається в ядрі, що містить однохроматидні хромосоми. Під час інтерфази відбувається подвоєння (реплікація) ДНК, і однохроматидні хромосоми перетворюються на двохроматидні, хроматиди в яких з’єднані центромерою. Тривалість інтерфази 10-20 год.

Власне мітоз поділяється на чотири фази: профазу, метафазу, анафазу і телофазу. Під час поділу розходиться ядерна оболонка, зникає ядерце, утворюється веретено поділу, двохроматидні хромосоми розділяються на однохроматидні, які розходяться до різних ядер (каріокінез), а самі ядра, пластиди, мітохондрії, диктіосоми тощо - до різних клітин (цитокінез). Власне мітоз триває 1-2 год.

Мітоз забезпечує перерозподіл ідентичної інформації, що закодована в нуклеїнових кислотах ядра.

Мітотичним поділом розмножуються одноклітинні рослини. У багатоклітинних рослин мітоз забезпечує здатність до необмеженого росту їхнього вегетативного тіла, новоутворення і ріст органів. Статеві клітини у вищих рослин утворюються в результаті мітотичного поділу.