БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Способи утворення нових клітин

Амітоз

Прямий поділ ядра і клітини називається амітозом. При цьому спочатку в ядрі відбувається поділ ядерця, а потім утворюються перетяжка ядра і клітини. Ядерна оболонка під час такого поділу не розходиться, хромосоми залишаються в деспіралізованому стані і не утворюється веретено поділу. У такий спосіб діляться клітини запасаючих тканин бульби картоплі, ендосперму, міжвузля талома харових водоростей.