БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Способи утворення нових клітин

Поділ клітини

Це найпоширеніший спосіб утворення нових клітин рослинними організмами. Розрізняють прямий поділ ядра і клітини (амітоз) та непрямий

Рис. 8. Схеми поділу клітини:

А — амітоз; Б — мітоз: 1 — інтерфаза, 2 —профаза, 3 — метафаза,

4 — анафаза, 5 — телофаза; В — мейоз: 1 — інтерфаза; 2 — профаза І,

3 — метафаза І, 4 — анафаза І, 5 — телофаза І; 6 — профаза II,

7 — метафаза II, 8 — анафаза II, 9 — телофаза II.