БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Способи утворення нових клітин

Нові клітини рослин утворюються такими способами - поділом клітин, злиттям двох і більше клітин, брунькуванням і так званим вільним утворен - ням. В онтогенезі кожної клітини виділяють такі фази: ембріональну, або фазу поділу; фазу росту; фазу диференціації; фазу зрілості та фазу старіння і відмирання. Деякі рослинні клітини продовжують своє існування після відмирання їхнього протопласта у вигляді клітинних оболонок і оточених ними порожнин. Це клітини корку, кірки, трахеїд, трахей, деревинних і луб’яних волокон тощо.