БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Включення

Речовини, які утворює рослинна клітина, можуть накопичуватись у великій кількості в матриксі цитоплазми, органоїдів, вакуолях, клітинній оболонці в аморфному або кристалічному стані. Ці тверді речовини або рідини, що мають певну будову, називають включеннями. Включення - це ергастичні речовини, до яких належать запасні речовини і кінцеві продукти обміну речовин.

До включень, утворених запасними речовинами, можна віднести крохмальні зерна, ліпідні краплини й алейронові зерна або глобули білка. Кінцеві продукти обміну представлені кристалами, що утворені деякими речовинами.

Крохмальні зерна - це включення у вигляді запасного крохмалю. Крохмальні зерна утворюються лише в пластидах. У процесі фотосинтезу на світлі в хлоропластах листків утворюються осмотично активні цукри. Потім вони перетворюються на нерозчинний асиміляційний (первинний) крохмаль. Вночі він гідролізується до розчинних і транспортабельних форм вуглеводів, які переноситься до запасаючих органів, де і перетворюється амілопластами у запасний (вторинний) крохмаль. Спочатку в стромі амілопласта формується утворювальний центр, на який потім накладаються нові шари крохмалю.

За формою крохмальні зерна бувають (рис. 6) концентричні (кулястої форми) і ексцентричні (неправильної форми). За кількістю утворювальних центрів крохмальні зерна поділяються на прості, складні і напівскладні. Прості мають один утворювальний центр, у результаті чого в амілопласті утворюється одне крохмальне зерно. Складні і напівскладні - це зерна з декількома утворювальним центрами. Складне крохмальне зерно формується в одному амілопласті з декількох простих зерен, які щільно стикаються одне з одним. Напівскладне зерно формується в результаті відкладання спільних шарів крохмалю на групу простих крохмальних зерен в амілопласті.

Рис. 6. Крохмальні зерна:

1 — пшениці, 2 — жита, 3 — ячменю, 4 — кукурудзи, 5 — гречки,6 — вівса,

7 — в пророслих зернівках пшениці, 8 — гороху, 9 — квасолі,10 — просте картоплі,

11 — складне картоплі, 12 — напівскладне картоплі.

Ліпідні краплі трапляються в матриксі цитоплазми клітин насіння і плодів, а також деревної паренхіми хвойних рослин, липи, берези, дуба. Тут вони містяться найчастіше у сферосомах.

Запасний білок формує запасні відкладення або кристалічні структури у вигляді так званих алейронових зерен. Запасні білки синтезуються в рибосомах і відкладаються у вакуолях клітин запасаючих органів насіння та плодів. По дозріванні насіння вакуолі зневоднюються, а їхні запасні білки кристалізуються в алейронові зерна.

Кристали оксалату кальцію відкладаються у вакуолях. Вони можуть бути простими (поодинокі) і складними - друзи та рафіди (рис. 7). Групи кристалів кулястої форми - друзи, а видовжений пучок голчастих кристалів - рафіди. Кристали можуть утворювати також карбонати і кремнезем.

Рис. 7. Форма кристалів оксалату кальцію в клітинах:

1 - рафіда (розрив-трава), 2 - друза (опунція), 3 - кристалічний пісок (картопля), 4 - одиничний кристал (ваніль).