БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Вакуолі

Ендогенні структури, властиві рослинній еукаріотичній клітині. Вони відмежовані від цитоплазматичного матрикса внутрішньою цитоплазматичною мембраною - тонопластом. Вміст вакуоль називають клітинним соком. Основним компонентом його є вода з розчиненими в ній речовинами. Концентрація розчинених речовин досить висока (0,4-0,6 М). Серед мінеральних речовин переважають іони N+ , К+ , Са2+ , Mg2+ , СL-, SO4 -2, РO4 -2.

Органічні речовини представлені цукрами, слизовими речовинами, органічними кислотами, фенольними сполуками, зокрема флавоноїдами (антоціан, антохлор) і танінами. Серед азотистих сполук клітинного соку є амінокислоти, аміди, пептиди, білки (зокрема, ферменти) і алкалоїди. У вакуолях містяться і нерозчинні речовини у вигляді суспензій або кристалів (наприклад, щавлевокислого кальцію або білка).

Число і розмір вакуоль у клітині змінюється з її віком. Так, у молодих меристематичних клітинах багато дрібних вакуоль, а в зрілих клітинах одна або декілька вакуоль можуть становити до 90% об’єму клітини.

Вода до вакуолі надходить крізь тонопласт, завдяки осмосу, що спричинений вищою концентрацією розчину клітинного соку. Речовини до вакуолі надходять шляхом активного транспорту або ж в мембранних пухирцях, які найчастіше є похідними апарата Гольджі.

У клітині вакуолі виконують три головні функції. По-перше, вони, утримуючи клітину в стані тургору, виконують разом з клітинною оболонкою опорну функцію в рослинних клітинах.

По-друге, вакуолі накопичують у собі певні речовини. Серед них є запасні речовини клітин насіння, які можуть знову після певних перетворень надходити до цитоплазми. Це можуть бути алейронові зерна білка та інші речовини, які приваблюють тварин до рослин та сприяють запиленню квіток і поширенню плодів і насіння. Речовини з неприємним смаком або отруйні, такі, як алкалоїди або глікозиди, відлякують тварин і захищають рослини від поїдання.

Третя функція вакуоль пов’язана з наявними в них переважно гідролітичними ферментами, які виконують функцію розщеплення полімерів і складних речовин до мономерів чи складових.