БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Рибосоми

Це мікроскопічні кулясто-видовжені органоїди завдовжки до 26 нм і завширшки до 19 нм. Вони не мають мембранної будови. У рослинній клітині три групи рибосом - цитоплазматичні, хлоропластні і мітохондріальні.

Цитоплазматичні рибосоми мають більші розміри (80S), ніж пластидні і мітохондріальні (70S), які за цією властивістю більш схожі на рибосоми прокаріот. Рибосоми з цитоплазми складаються з двох різновеликих

субодиниць (60S і 40S), сполучених іонами Mq2+. Менша субодиниця містить одну молекулу р-РНК і близько 30 молекул білка. Більша субодиниця побудована з трьох молекул р-РНК і 45-50 молекул білка. Між субодиницями є канал, в якому можуть розміщуватись і-РНК та сполучена з амінокислотою т-РНК.

Молекули р-РНК цитоплазматичних рибосом утворюються ядерцем, а мітохондріальні і пластидні р-РНК є результатом транскрипції з генів ДНК нуклеоїдів, що знаходяться в цих органоїдах. Білки цитоплазматичних рибосом закодовані в генах ядерної ДНК, а синтезуються в цитоплазмі. Білки мітохондріальних і пластидних рибосом закодовані в ДНК власних нуклеоїдів, а також у ДНК хромосом ядра, але синтезуються теж у цитоплазмі.

Цитоплазматичні рибосоми трапляються в матриксі цитоплазми у вільному стані або розміщуються на поверхні мембран гранулярної ендоплазматичної сітки. Вони можуть бути поодинокими або зібраними в полісоми.

Функція рибосом - біосинтез білка.