БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Лізосоми

Кулясті одномембранні органоїди (0,2-0,8 мкм), утворюються з елементів ендоплазматичної сітки і апарата Гольджі. У матриксі лізосом міститься комплекс гідролітичних ферментів. Вони каталізують розщеплення нуклеїнових кислот, білків, вуглеводів, ліпідів. Продукти розщеплення виходять у цитоплазматичний матрикс, де й використовуються, або разом з пухирцями надходять до вакуолей.

Основна функція лізосом - локальний автоліз тобто руйнування (перетравлення) ділянок власної цитоплазми. Локальний автоліз - захисне явище: у разі тимчасової нестачі поживних речовин клітина використовує конституційні речовини. Коли ж клітина голодує тривалий час, то завдяки роботі лізосом усі органоїди будуть розщеплені і клітина врешті-решт загине.

Інша функція - видалення зношених або зайвих чи надлишкових органел.