БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Мікротрубочки

Прямі циліндри завдовжки до декількох мікрометрів і діаметром 24-25 нм. Стінка мікротрубочки складається з 13 циліндричних структурних одиниць діаметром 5 нм кожна. Мікротрубочки утворені молекулами глобулярного білка тубуліну, що побудований із двох субодиниць.

У рослинних клітинах трапляється три типи мікротрубочок: мікротрубочки, що утворюють ядерне веретено поділу в мітозі; мікротрубочки, що зустрічаються в цитоплазмі; мікротрубочки, що є структурними компонентами джгутиків і війок.

Мікротрубочки можуть руйнуватися до білка тубуліну і утворюватись знову за схемою: тубулін мікротрубочок вільні молекули тубуліну. Ця рівновага може змінюватись під дією алкалоїдів колхіцину, вінбластину і вінкристину. Так, колхіцин, перешкоджаючи утворенню з тубуліну мікротрубочок ядерного веретена, руйнує веретено мітотичного поділу, що є причиною поліплоїдії. Аналогічна дія характерна також для вінбластину і вінкристину, які блокують клітинний поділ і їх використовують для лікування швидкоплинного росту ракових пухлин.

Цитоплазматичні трубочки беруть участь в орієнтації мікрофібрил целюлози під час їх відкладання в клітинній оболонці. Руйнування цитоплазматичних мікротрубочок колхіцином призводить до безладного розміщення мікрофібрил целюлози й утворення аномальної структури клітинної стінки.