БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Мікротільця

Особливі внутрішньоклітинні органоїди. Вони мають кулясту форму з діаметром 0,2-1,5 мкм, оточені мембраною. їхній матрикс містить ферменти каталазу і різні оксидази. Відомі два види мікротілець - пероксисоми і гліоксисоми.

Пероксисоми знаходяться у фотосинтезуючих клітинах вищих рослин у тісному контакті з хлоропластами і мітохондріями, що пов’язано з їхньою участю у фотодиханні.

Гліоксисоми містяться в клітинах ендосперму чи сім’ядолей жирозапасаючого насіння рицини, соняшнику або в клітинах багатого на жири 68 алейронового шару в насінні ячменю, пшениці, а також у зародковому щитку насіння кукурудзи. У клітині гліоксисоми концентруються навколо жирозапасаючих органоїдів - сферосом. Це зумовлює їхню функцію - перетворення жирів на вуглеводи.

Розвиток мікротілець, ймовірно, пов’язаний з роботою ендоплазматичної сітки, а саме пухирців.