БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Апарат Гольджі

Являє собою систему, що складається з окремих елементів - диктіосом, (тілець Гольджі). Кожна диктіосома побудована з 4-8 дископодібних мішечків - цистерн завтовшки 1-2 мкм. Між цистернами диктіосоми знаходиться плівка завтовшки 10 нм. Цистерни можуть мати форму диска з гладенькими здутими краями або мати по краю диска сітку розгалужених трубочок із здуттям на кінцях. Цистерни оточені численними пухірцями, що відшнуровуються від периферичних ділянок.

Цистерни диктіосоми розміщуються в цитоплазмі поруч із ендоплазматичною сіткою так, що ближня із стопки цистерна розташовується паралельно ділянці мембрани ендоплазматичної сітки. У міру віддалення від ендоплазматичної сітки помітнішим стає вміст цистерн, збільшується кількість і розміри розташованих по краю їх периферійних пухирців.

Між мембраною ендоплазматичної сітки і найближчою до неї цистерною диктіосоми знаходиться ряд дрібних пухирців, які називаються перехідними. Найімовірніше перехідні пухирці утворюються ендоплазматичною сіткою. Врешті-решт перехідні пухирці зливаються і утворюють цистерни диктіосом. Найвіддаленіша від ендоплазматичної сітки цистерна поступово розпадається на дрібні пухирці. Вони проходять крізь цитоплазму в різних напрямках, а потім їхні мембрани вбудовуються в цитоплазматичні мембрани плазмалеми або тонопласта.

У процесі цих перетворень цистерни диктіосом диференціюються і стають метаболічно активними завдяки ферментам, які містяться в них. Ферменти апарата Г ольджі синтезуються рибосомами гранулярної ендоплазматичної сітки і по її внутрішньому простору переміщуються в перехідні пухирці, а потім у цистерни диктіосом апарата Гольджі. За допомогою цих ферментів у цистернах диктіосом синтезуються речовини, які переходять у пухирці Гольджі. Останні проходять крізь цитоплазму і зливаються з плазмалемою або тонопластом, виливаючи свій вміст з протопласту назовні або в вакуолю.

Таким чином, апарат Гольджі синтезує певні речовини і переносить їх із клітини назовні або всередину вакуолі. Це можуть бути найрізноманітніші речовини: алкалоїди, глікозиди, ефірні олії, смоли та інші отруйні і лікарські речовини. Аппарат Гольджі бере участь в утворенні цитоплазматичних мембран - плазмалеми і тонопласта, а також полісахаридів клітинної оболонки.