БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Мітохондрії

Цитоплазматичні двомембранні органоїди, які є центрами внутрішньоклітинного окислення і містять ферменти циклу ди- і трикарбонових кислот, дихального ланцюга переносу електронів, окислювального фосфорилювання, називаються мітохондріями.

Вони мають кулясту, циліндричну або розгалужену форму. Діаметр мітохондрії становить 0,5—1,5 мкм, довжина - 6 мкм. У молодих клітинах конуса наростання кореня кукурудзи є близько 200 мітохондрій, а у всисній зоні - близько 2500. У клітинах хлорели і дріжджів міститься лише по одній розгалуженій мітохондрії.

Мітохондрія має двомембранну оболонку, яка оточує дрібнозернистий матрикс з високим вмістом білка. Зовнішня мембрана оболонки завтовшки 6 нм має гладеньку поверхню і відрізняється високим вмістом ліпідів. Вона вільно проникна для низькомолекулярних сполук і деяких білків.

Внутрішня мембрана (6 нм) утворює багато складок, або вигинів, що називаються кристами. Кристи мітохондрій вищих рослин починаються вузькою шийкою і закінчуються кулькою або пластиною. Між зовнішньою і внутрішньою мембранами і всередині крист знаходиться міжмембранний простір завширшки 6-8 нм. Внутрішня мембрана на оберненій до матрикса поверхні має паличкоподібні частки, що складаються з короткої ніжки і кулястої голівки. До їх складу входить фермент АТФ-аза, яка каталізує утворення АТФ з АДФ і ортофосфату. У внутрішню мембрану вбудовані компоненти дихального ланцюга переносу електронів. Внутрішня мембрана служить бар’єром для багатьох іонів і має специфічні трансмембранні транспортні системи.

У матриксі мітохондрій знаходяться частки двох типів, а саме рибосоми і кальцієві гранули, а також фібрилярні частки - нуклеоїди. Кальцієві гранули складаються переважно з фосфату кальцію. Фібрилярний матеріал нуклеоїдів містить ДНК, яка на відміну від хромосом не зв’язана з білками гістонами. ДНК мітохондрій містить 15-75 тисяч пар нуклеотидів і може кодувати біосинтез 15-80 низькомолекулярних білків з 300 амінокислотних залишків у кожному, тому більша частина мітохондріальних білків кодується ядерною ДНК. Матрикс містить також усі ферменти циклу трикарбонових кислот, за винятком сукцинатдегідрогенази, яка вбудована в мембрану крист.

Нові мітохондрії утворюються поділом. При цьому спочатку внутрішні мембрани вгинаються всередину і розділяють матрикс на дві частини, оточені зовнішньою мембраною. Через деякий час відокремлюються і зовнішні мембрани, і мітохондрія розділяється на дві. У процесі еволюції мітохондрії виникли з прокаріотичних клітин, ймовірно, бактерій.