БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Ядро

Ядро має розміри близько 2-8 мкм. У робочій клітині воно складається з двомембранної оболонки, нуклеоплазми (ядерний сік, каріолімфа, каріоплазма), хроматину й одного або декількох ядерець. Ядерна оболонка має дві мембрани завтовшки 8 нм, розділених перинуклеарним простором, завширшки близько 15 нм. В ядерній оболонці є пори діаметром 30-100 нм, які забезпечують перенос речовин між гіалоплазмою і нуклеоплазмою. Ядерна мембрана з’єднана з мембранами ендоплазматичного ретикулума й утворює разом з ним безперервну систему.

Під час непрямого поділу ядра і клітини ядерна оболонка перетворюється на цистерни ендоплазматичного ретикулума, а після поділу вона відтворюється з них. У нуклеоплазмі знаходяться ядерце й хромосоми. Останні добре помітні під час непрямого поділу ядра і клітини. У період між поділами хромосоми деспіралізовані і складають так звану хроматинову сітку.

Хромосоми містять більшу частину інформації, за допомогою якої регулюється клітинна активність. Для кожного виду характерна стала кількість і структура хромосом - каріотип. Хромосоми складаються з однієї довгої молекули ДНК і кількох мільйонів молекул білків гістонів.

На початку непрямого поділу клітини кожна хромосома складається з двох поздовжніх хроматид, які в кінці поділу стають однохроматидними.

Ядерце - структура ядра, яка бере участь в утворенні рибосомних субчастинок. Воно має кулясту форму. Центральна частина його щільніша, представлена фібрилярним матеріалом хромосомної природи. Це ділянки хромосом, які називаються ядерцевим організатором. Центральна частина ядерця оточена менш щільною областю, що складається з рибосомних субодиниць.

У клітині вирізняють три стани ядра, які відповідають трьом його функціям.

Інтерфазне ядро, в якому відбувається реплікація ДНК з утворенням другої хроматиди і перетворенням однохроматидної хромосоми в двохроматидну.

Ядро, що ділиться, в якому відбувається розрив двохроматидної хромосоми на однохроматидні і розподіл їх між дочірніми ядрами. Це забезпечує передачу спадкової інформації.

Робоче ядро, в якому гени, локалізовані в хромосомах, регулюють клітинну активність.