БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Цитоплазма

У рослинній клітині цитоплазма оточена клітинною оболонкою, і сама ж вона, у свою чергу, оточує одну або декілька вакуоль заповнених клітинним соком. Від зовнішнього середовища цитоплазма відмежована цитоплазматичною мембраною - плазмалемою, а від клітинного соку вакуолі - мембраною тонопластом.

Частина цитоплазми, розміщена між плазмалемою і тонопластом, називається мезоплазмою. Вона складається з основної речовини - матриксу (гіалоплазма) і численних молекулярних і мембранних структур - ядра, пластид, мітохондрій, ендоплазматичного ретикулума, апарата Гольджі, мікротілець, сферосом, лізосом. Немембранну будову мають мікротрубочки та рибосоми.