БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Протопласт

Це живий вміст клітини. Він складається з цитоплазми та її органоїдів. Це метаболічно активний компонент живої клітини. Він є тільки в живих клітинах, які становлять близько 80% усіх клітин вищих рослин.