БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

V. ЦИТОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИНУ

Будова рослинної клітини

Клітина - це морфологічно і фізіологічно диференційована біологічно активна одиниця, яка обмежована напівпроникною мембраною і здатна до самооновлення, саморегуляції та самовідтворення в неживому середовищі.

Рослинна клітина складається (рис. 5) з чотирьох основних структурних компонентів - клітинної оболонки, протопласту, вакуоль і включень.

Рис. 5. Будова рослинної клітини