БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

IV. БУДОВА РОСЛИН

Контрольні запитання

  1. Назвіть рівні організації живої матерії ?
  2. Назвіть органічні речовини первинного походження ?
  3. Назвіть органічні речовини вторинного походження ?
  4. Назвіть лікарські речовини рослинного походження ?
  5. Назвіть отруйні речовини рослинного походження ?
  6. Які є вітаміни за розчинністю?
  7. Назвіть типи нуклеїнових кислот та вкажіть на їхні відмінності ?