БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

XIV.ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕТОДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ

Бланки опису водної рослинності

Таблиця 1. - Моховий покрив і водорості

Загальні зауваження (характер розповсюдження, ступінь однорідності, стан тощо)______________

Потужність мохового покриву: плаваючого________________________________________________

прикріпленого до дна________________________________________

Назва

рослини

Рясність

шт/ м2

Проективне покриття,

%

Характер

розміщення

Примітка

№ проб води, ґрунту__________________________________________________________________________

Вплив людини_______________________________________________________________________________

Ступінь поїдання птахами, тваринами____________________________________________________________

Примітка_____________________________________________________________________________________

Підпис

Зведена таблиця розповсюдження рослин у ряді водойм

Назва рослин

Водойми

Phragmites australis

Scirpus lacustris

Potamogeton perfoliatum

+++

+++

+++

+

+

+++

+++

+

+

++

++

+

+++

++

+

+

++

+++

++

++

++

+++

Примітка. Вид трапляється +++ - масово; ++ - часто (зазвичай); + - зрідка і рідко; — відсутній.

Форма запису при визначенні фітомаси

Асоціація_____________________________ № укосу ________________________________________________

Водойма (назва і географічне положення)_________________________________________________________

Дата________________________________Місцерозташування у водоймі _______________________________

Глибина_____________________________Донні відклади (візуально) __________________________________

Спосіб взяття укосу____________________________________________________________________________

Рослина та її частини

Кіль

кість

екз.,

шт.

Вага, г

Дата

зважування

Кількість

мішків,

шт.

Примітка

Сирої

Повітря-

носухої

Абс.

сухої

У сирому вигляді

У сухому вигляді

Очерет

звичайний

Стебла

листя

суцвіття

Сухі стебла (сухостій)

Кількісна характеристика видів рослин

Назва рослини, висота, см

Кількість екземплярів, шт.

Діаметр стебла (при корені), екз./см

Очерет звичайний

600-610

4

1 /2,2-1 /1,9-1 /2,3-1 /2,4

580-590

13

6/2,2-4/2,3-2,5-2/2,4

190-200

18

5/1,3-2/1,2-6/1,1-5/1,4

Після кінцевого опрацювання укосів (зважування у повітряно-сухому й абсолютно-сухому станах) складають наступні таблиці, які характеризують фітомасу.

№ укосу

Місце взяття проби, глибина м,

донні відклади

Дата

Рослина та її частини

Кількість,екз.

Висота,

см

Діаметр,

см

Вага, г

Втрати у вазі під час висушуванні,%

Макс.

Сер.

Макс.

Сер.

Сира

Повітр.-суха

Абс.суха

Фітоценоз

Фітоценоз

Зразок записів у журналі результатів визначення рясності й трапляння

(зустрічності) у фітоценозі

Фітоценоз_________№ пробної ділянки___________Розмір облікової ділянки ______________________

Назва

рослини

Номера облікових площадок

Зустрічність, %

або рясність, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24

25

Зведена таблиця фітомаси

__________________________________________________________________________Формації (асоціації)

в озері (водоймі)_______________________________________________________________в 2011 р.

(у цьому випадку очеретяної формації)

Озеро _______________________

Кількість укосів

90

Дата

25 VІ-25 VIII

VII

Переважаюча фенофаза

в, б, ц

б

Глибина, м

0,1—1,5

0,15

Параметри характеристик

Кількість пагонів, екз./м2

19-385

200

у тому числі генеративних

Немає - 266

37

висота пагонів, см.

середня

700 - 300

160

найбільша

130 - 350

220

Діаметр пагонів (біля кореня), см.

середня

0,4 - 0,8

0,6

найбільша

Маса, г/м2

укосів в цілому

СР

620 - 8125

3560

ПСР

260 - 3605

1540

АСР

230 - 3376

1390

листя

СР

150 - 1960

980

ПСР

60 - 680

980

АСР

58 - 643

347

Відношення СР листя до СР укосу в цілому, % 13,5 - 45,9

27,7

Втрата маси під час висушування, % укосу в цілому

від СР до ПСР

42.2 - 72.1

57.8

від СР до АСР

50.9 - 73.6

60,7

від ПСР до АСР

5,5 - 8,6

7,0

листя

від СР до ПСР

40,0 - 74,3

61,2

від СР до АСР

44,6 - 75,7

68,8

від ПСР до АСР

4,0 - 9,2

6,5

Примітка. За зведення в таблиці даних в угрупованнях різних видів рослин беруться тільки ті параметри, для яких отримані цифрові показники. СР - суха речовина, ПСР - повітряно-суха речовина, АСР - абсолютно суха речовина.

Зведена таблиця надземної фітомаси формацій (асоціації чи інших одиниць рослинності за перерахунку на площу) оз.___________в 2011 р.

Формація

Площа,

км22)

Вага, г

Маса з площі, тис.т

СР

ПСР

АСР

СР

ПСР

АСР

В цілому_________________

Зведена таблиця площ, зайнятих формаціями (асоціації чи інших

одиниць рослинності) в озері (озерах)_____________в 2011 р.

(окомірна оцінка чи інструментальна зйомка)

Параметри

Оз.

Оз.

Оз.

Заростання, %

Формація очерету звичайного

Формація рдеснику блискучого

Загальна_____________________

Площа, км2

Формація очерету звичайного

Формація рдеснику блискучого

Загальна_____________________