БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

IV. БУДОВА РОСЛИН

Рівні організації живої матерії

Організми, які являють собою дуже складний полімолекулярний конгломерат, представлені такими формами життя:

Доклітинні, або передклітинні, форми життя - віруси, бактеріофаги, пріони, віроїди;

Клітинні форми життя, які поділяють на прокаріоти і еукаріоти. Прокаріоти представлені одноклітинними (бактерії), а також колоніальними і багатоклітинними формами (ціанобактерії). Серед еукаріот є одноклітинні, колоніальні, неклітинні та багатоклітинні форми. Останні поділяють на таломні й органні (листкостеблові) форми - кормофіти.

Прокаріоти - це організми, які не мають сформованого ядра, оточеного мембраною, і внутрішньоклітинних мембранних структур.

Еукаріоти - рослинні організми, в яких є оточене мембраною ядро і внутрішньоклітинні мембранні структури - органоїди.

Одноклітинні рослини побудовані з клітини, яка виконує всі функції організму - розмноження, живлення, ріст тощо (хлорела, хламідомонада).

Колоніальні організми - це групи з’єднаних між собою клітин, що утворилися внаслідок вегетативного розмноження - шляхом поділу або брунькуванням материнської клітини (деякі синьозелені, діатомові, зелені, червоні водорості).

Неклітинні організми - це таломні форми, слань яких являє собою одну багатоядерну клітину, неподілену перегородками на окремі клітини. Це сифонові зелені і жовтозелені водорості, хітридіомікоти, оомікоти, зигомікоти.

Багатоклітинні таломні організми, або талофіти - це багатоклітинні організми, тіло яких не диференційовано на справжні органи і тканини (зелені, бурі і червоні водорості, аскомікоти, базидіомікоти, дейтеромікоти, лишайники).

Багатоклітинні листкостеблові, або органні, рослини - кормофіти, які мають багатоклітинне тіло, диференційоване на справжні органи і тканини (вищі рослини).