БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ХІІ. ОХОРОНА РОСЛИН ТА ЇХНІХ УГРУПУВАНЬ.

Контрольні запитання до розділу

  1. Яка площа заповідних територій України?
  2. Назвіть завдання фітосозології.
  3. Назвіть категорії рідкісних рослин .
  4. Скільки видів рослин занесені до Червоної книги України ?
  5. Назвіть представників водних рослин, які занесені до Червоної книги України по категоріях.
  6. Назвіть рідкісні фітоценози водних рослин ?
  7. Назвіть території, на яких прямо охороняється вища водна рослинність?
  8. Назвіть нормативно-правові акти, що спрямовані на вирішення
  9. завдань щодо збереження різноманіття вищих водних рослин України.
  10. Назвіть раритетні асоціації вищої водної рослинності.