БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ (ВОДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ) - Б.Є. Якубенко - 2011

ХІІ. ОХОРОНА РОСЛИН ТА ЇХНІХ УГРУПУВАНЬ.

Рідкісні види водних та прибережно-водних рослин [96а].

Категорії рідкісності.

Категорія 0 - зниклі: види, які після неодноразових пошуків, проведених - у типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про їх існування у природі.

Категорія І - зникаючі: види, що знаходяться під загрозою зникнення, збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться згубна дія факторів, що впливають на їх стан.

Категорія ІІ - вразливі: види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан.

Категорія ІІІ - рідкісні: види, популяції яких невеликі, які у даний час не відносяться до категорії зникаючих або вразливих, хоча їм загрожує небезпека.

Категорія IV - невизначені: види, про які відомо, що вони відносяться до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, однак достовірна інформація, яка б дозволяла визначити їх статус відсутня.

Категорія V - недостатньо відомі: види, які можна було б віднести до однієї з вище перерахованих категорій, однак у зв’язку з відсутністю повної інформації питання залишається невизначеним.

Категорія VI - відновлені: види, популяції яких завдяки вжитим засобам що до їх охорони не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і вимагають постійного контролю.

Категорія 0 - зниклий у природі. Ситняг багатостебловий (Eleocharis multicaulis), людвигія болотна (Ludwigia palustris), армерія покутська (Armeria pocutica), колючконос Сібторпа (Echinophora sibthorpiana), шильник водяний (Subularia aquatica), пухирник Брема (Utricularia bremii).

Категорія I - зникаючий. Ситник тупопелюстковий (Juncus subnodulosus), осока кулястоподібна (Carex globularis), о. торфова (C. heleonastes), о. Хоста (C. hostiana), о. трироздільна (C. lachenalii), косарики болотні (Gladiolus palustris), філофора псевдорогата (Phyllophora pseudoceranoides), пілюльниця куленосна (Pilularia globulifera), кальдезія білозоролиста (Caldesia parnassifolia), ситняг гостролусковий (Eleocharis oxylepis), комишник двороздільний Fimbristylis bisumbellata, ситник кулястоплодий (Juncus sphaerocarpus), хамарбія болотна (Hammarbya paludosa), їжача голівка вузьколиста (Sparganium angustifolium), рогіз малий (Typha minima), сфагнум блискучий (Sphagnum subnitens), сфагнум Вульфа (Sphagnum wulfianum), меезія тригранна (Meesia triquetra).

Категорія II - вразливий. Пальчатокорінник серценосний (Dactylorhiza cordigera), п. м’ясочервоний (D. incarnata), п. плямистий (Dactylorhiza maculata), ситняг австрійський (Eleocharis mamillata), плакун чебрецелистий (Lythrum thymifolia), осока тонкокоревищна (Carex chordorhiza), о. малоквіткова (Carex pauciflora), росичка середня (Drosera intermedia), p. англійська (Drosera longifolia), ситняг карніолійський (Eleocharis carniollica), плавун щитолистий (Nymphoides peltata), батрахоспермум зовнішньоплідний (Batrachospermum ectocarpum), бріопсіс адріатичний (Bryopsis adriatica), бульбохета майже квадратна (Bulbochaete subquadrata), калітамніон зернистий (Callithamnion granulatum), хетоморфа Зернова (Chaetomorpha zernovii), хара Брауна (Chara braunii), Char a muscosa, діктиота дихотомічна (Dictyota dichotoma), ектокарпус стручкуватий (Ectocarpus siliculosus var. Hiemalis), евастропсіс Ріхтера (Euastropsis richterii), евпогодон короткогострокінцевий (Eupogodon apiculatus), генікулярія спіротенієва (Genicularia spirotaenia), гельмінтора розчепірена (Helminthora divaricata), лампротамніум пухирчастий (Lamprothamnium papullosum), немаліон глистоподібний (Nemalion helminthoides), нітела струнка (Nitella gracilis), едогоній косопоровий (Oedogonium plagiostomum), осмундея гібридна (Osmundea hybrida), о. зрізана (O. truncata), педіаструм Каврайського (Pediastrum kawraisky)i, пеніум Борге (Penium borgeanum), петалонія зостеролисна Petalonia zosterifolia), полісифонія дрібношипова (Polysiphonia spinulosa), роя англійська (Roya anglica), сперматохнус особливий (Spermatochnus paradoxus), сфацелярія карликова (Sphacellaria nana), Спірогіра Рейнгарда (Spirogyra reinhardii), Стигеоклоніум пучкуватий (Stigeoclonium fasciculare), Стилофора ніжна (Stilophora tenella), молодильник озерний (Isoëtes lacustris), Cladium mariscus, плавун щитолистий (Nymphoides peltata), Elatine hungarica, Allium scythicum, меч- трава болотна (Cladium mariscus), куга гострокінцева (Schoenoplectus mucronatus), сашник іржавий (Schoenus ferrugineus), косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus), к. тонкі (G. tenuis), півники сибірські (Iris sibirica), ситник бульбистий (Juncus bulbosus), Плодоріжка болотна (Anacamptis palustris), коручка болотна (Epipactis palustris), зозулинець шоломоносний (Orchis militaris), шейхцерія болотна (Scheuchzeria palustris), тофільдія чашечкова (Tofieldia calyculata), морковниця прибережна (Astrodaucus littoralis), вайда прибережна (Isatis littoralis), редька приморська (Raphanus maritimus), хамедафна чашкова (Chamaedaphne calyculata), молочай прибережний (Euphorbia paralias), люцерна приморська (Medicago marina), чебрець прибережний (Thymus littoralis), пухирник звичайний (Utricularia vulgaris), п. середній (U. intermedia), п. малий (U. minor), гоніолімон сиваський (Goniolimon rubellum), кермек чурюцький (Limonium czurjukiense), водяний жовтець плаваючий (Batrachium fluitans), верба лапландська (Salix lapponum), ломикамінь болотний (Saxifraga hirculus), Сфагнум м'який (Sphagnum molle), Сфагнум тоненький (Sphagnum tenellum), Меезія багнова (Meesia uliginosa).

Категорія III - рідкісний. Коручка морозниковидна (Epipactis helleborine), пальчатокорінник іберійський (Dactylorhiza iberica), п. травневий (D. majalis), п. Траунштейнера (D. traunsteineri), бамбузіна Бребіссона (Bambusina brebissonii), батрахоспермум драглистий (Batrachospermum gelatinosum), хара сивіюча (Chara canes cens), хара витончена (Chara delicatula), хроодактилон розгалужений (Chroodactylon ramosum), x. Волле (Ch. wolleanum), кладофора далматська (Cladophora dalmatica), кладофора вадорская (Cladophora vadorum), кладостефус губчастий (Cladostephus spongiosus), кладостефус кільчастий (Cladostephus verticillatus), кодіум черв’якуватий (Codium vermilara), десмідіум Бейлі (Desmidium baileyi), ентероморфа азовська Enteromorpha maeotica, гонатозігон волохатий (Gonatozygon pilosum), лорансія чашоподібна (Laurencia coronopus), лофосифонія повзуча (Lophosiphonia reptabunda), нітела найтонша (Nitella tenuissima), нітеллопсис притуплений (Nitellopsis obtuse), едогоній косопоровийдонський (Oedogonium plagiostomum), птеросифонія пірчаста (Pterosiphonia pennata), пунктарія широколиста (Punctaria latifolia), Пунктарія хвиляста (Punctaria tenuissima), Пілайєла прибережна (Pylaiella littoralis), родохортон пурпуровий (Rhodochorton purpureum), сифонокладус маленький (Siphonocladus pusillus), Стілонема альсідії (Stylonema alcidii), торея найрозгалужениша (Thorea ramosissima), Толіпела проліферуюча (Tolypella prolifer a), вошерия прибрежная (Vaucheria litorea), щитолисник звичайний (Hydrocotyle vulgaris), альдрованда пухирчата (Aldrovanda vesiculosa), цибуля Регеля (Allium regelianum), Цинклідот водяний (Cinclidotus aquaticus).

Категорія IV - неоцінений. Ситняг багатостебловий (Eleocharis multicaulis), пальчатокорінник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), сальвінія плаваюча (Salvinia natans), водяний горіх плаваючий (Trapa natans), критмум морський (Crithmum maritimum).

У додатку 5 подано всі види водних та прибережно-водних рослин України, які ввійшли до “Червоної книга України. Рослинний світ” (2009).